سه ویژگی یک ارتباط درست

منبع: HBR  بیست و ششم آوریل 2013

در هر کاری بایستی بتوان آراء و ایده ها را به روشنی و به شیوه ای اثربخش بیان و اظهار کرد زیرا در غیر اینصورت هر چقدر هم که آن ایده ها و آراء درست و صحیح باشند اما مخاطب از درک آن بخاطر یک ارتباط نا صحیح، عاجز خواهد ماند. سه ویژگی را بایستی برای ارسال درست یک پیام بکار گرفت:

  • اعتبار -  با نشان دادن نکته های فنی در حوزه هائی خاص بایستی توانمندی و صلاحیت خود را به اثبات برسانید تا بتوانید افراد را متقاعد کنید که شما در مورد آنچه که گفتگو می کنید صاحب صلاحیت هستید. اگر نتوانید این کار را انجام دهید آنگاه به اجبار بایستی بین مباحثی که مطرح می کنید نوعی یکپارچگی را به نمایش بگذارید تا مخاطب قانع شود به او دروغ نمی گوئید.
  • ارتباط هیجانی – افراد باید باور کنند که آنچه به آنها می گوئید برایشان مهم است و به درد آنها می خورد. پیام تان را با آنچه که برای آنها مهم است گره بزنید.
  • منطق -  اگر افراد متوجۀ ایدۀ اصلی یا شیوۀ نتیجه گیری شما از مباحثی که مطرح می کنید نشوند، تمام اعتبار و همدلی و همراهی دنیا هم که فراهم آورید، هیچ به کارتان نخواهد آمد. با استفاده از اطلاعات و تحلیلها، به طرح مبحثی روشن که افراد بتوانند آن را دنبال کنند بپردازید. ابهام و در لفافه سخن گفتن ناقض یک ارتباط درست است.

برای انجام کارها اگر نتوانیم با یکدیگر به درستی ارتباط برقرار کنیم، آنگاه مجبور خواهیم بود که چند برابر انرژی هزینه کنیم

تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 7 بازدید