شش ویژگی برای تعالی

تعالی زمانی دست یافتنی است که آن را در ذهن، قلب، و روح خود حک کنید. تعالی بایستی با وجودتان ممزوج گردد نه اینکه بخشی از شما باشد. تعالی امری همگانی است که در سراسر شرکت بایستی رسوخ نماید. یکی دوتا از کسانی که در سازمان شما به اینموضوع ایمان نداشته و در آن تردید کنند همانند عارضه­ای سخت، موجب توقف پیشرفت خواهند شد.

شما بایستی تعالی را در هر سمت سازمانی، در هر شرح وظیفه شغلی، و در هر هدف سازمانی متبلور نمائید.

کسب تعالی کاری بس دشوار است

کسب تعالی در بسیاری از موارد آنچنان طاقت فرسا، و سراب آمیز است که کمتر کسی راغب می شود تا چنین سفری را آغاز نماید.

مزیت و تعالی شاخص موفقیت است

درست است که شاید بتوانید درآمدتان را طی 10 سال با کم فروشی به مشتریان و صرفه جوئی در پرداخت به کارکنان، دو برابر کنید و حتی از طریق تبلیغات تشویقی برای خود اسم و رسمی دست و پا کنید، اما هیچیک از این­ها پایدار نخواهد بود و به اندازه تحقق و کسب تعالی موجب بقای سازمان نمی گردد، و درانظار عموم ماندگاری نخواهد داشت.

تعالی انگیزه بخش است

تعالی موجب می گردد تا فراتر از آرزوها و رؤیاها بیندیشیم؛ این نکته موجب می گردد تا دست به عمل بزنیم.

تعالی به ما می گوید تا منابع خود را در جهت درست سازمان دادن فعالیتها ارزیابی کرده و طی فرآیندی برای دسترسی به اهداف، استفاده نمائیم.

تعالی زمانی که تمامی دنیا فریاد می زنند" غیر ممکن است" به ما می گوید " می توانید".

 تعالی به احساس قلبی مربوط می شود، روح را پرورش و جان را قدرت می بخشد. تعالی ذهن را تهییج می نماید. تعالی هیچگاه تکراری و خسته کننده نمی شود.

تعالی یک فرایند است

تعالی دست یافتنی است، اما راه درازی در پیش است، و آنگاه که نیاز به تعالی را در جاهای بیشتری احساس کردید، جستجو و تلاش برای تعالی دیگر هیچگاه متوقف نخواهد شد.

تعالی یک استاندارد است

اثبات می نمایم که پیامبران و کردارشان همگی بهترین استانداردها برای ما می باشد. آنها و اعمالشان استانداردهائی هستند که شاخص موفقیت شناخته می شوند. چرا تلاش نکنیم تا همانند افرادی باشیم که نمونه­های کامل در حوزة شخصی و شغلی هستند؟

بنابراین اجازه دهید دست به کار شویم. اگر شما بذرهای تعالی را در فعالیت هایتان بکارید میوة آن را در بین اطرافیان خود توزیع کرده اید. به دیگران نیز اصرار کنید که همینطور عمل کنند، آنگاه شاهد وفور ثمرات و به بار نشستن این باغ باشید.

بذرهای تعالی

·         مردم را به اسامی به خاطر آورید

·         یک شرکت راحت باشید

·         از خود خواهی بپرهیزید

·         در دیگران علاقه ایجاد نمائید

·         مداوماً به باز سازی و باز آرائی بپردازید

·         سوء تفاهمات را مرتفع کنید

·         پاداش بدهید

·         مخالف نا امیدی­ها و سرخوردگی­ها باشید

·         قبل از گرفتن، بدهید

·         نیازهای کارکنان­تان را تأمین کنید

·         اهداف را فهرست نمائید

·         تعالی را در همه جا به نمایش گذارید

·         از ته دل لبخند بزنید

·         در چشم مخاطبان نگاه کنید

·         با شور و شوق دست بدهید

·         با دقت به سخن افراد گوش دهید

·         عاشق کارتان باشید و به سمت بهبود و کمال گام بردارید

·         مطالب و موضوعات آسمانی را مطالعه کنید

·         افراد خود را تربیت کنید

·         انعطاف پذیر باشید

·         سخاوت به خرج دهید

·         مسائل را جدا کنید و به حل آنها بپردازید

·         اغلب به جشن و سرور بپردازید

تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 13 بازدید