سیاسی کاری در محیط کار

اقتباس از: HBR ، اول ژوئن 2012

شاید این موضوع را دوست نداشته باشید ، اما این یک واقعیت است که اگر ندانیم قدرت در محیط کار چگونه تقسیم شده است، آنگاه برای پیشبرد مقاصد سازمانی خود در محیط کسب و کار دچار مسئله بشویم. در اینجا به سه نکته برای بررسی شرایط سیاسی محیط کارمان اشاره شده است. به آنها توجه کنیم حتی اگر با اصل سیاسی کاری در محیط کار هم موافقتی نداشته باشیم:


  1. یک چارت تهیه کنیم : شبکه ها و ارتباطات غیر رسمی اگر مهمتر از چارت سازمانی و ارتباطات رسمی در محیط کار نباشد از آن کم اهمیت تر نخواهد بود. تهیه یک چارت یا نقشه از ارتباطات غیر رسمی افراد و اینکه چه کسانی تحت تأثیر چه کسانی  قرار دارند و این ارتباطات به چه ترتیب و با چه ماهیتی است، می تواند درک بهتری از فرآیند تصمیم گیری ها و ملاحظاتی که در اتخاذ آنها بکارگرفته می شود برای ما فراهم آورد.

  2. آمادۀ تغییرات و تحولات جدید باشیم: آنهائی که در نوک پیکان تحولات سازمانی قرار دارند همیشه با افراد قدرتمند و مبتکر موجود در سازمان جوش می خورند و در معرض روندها و نیازها در درون سازمان قرار می گیرند. تحرک ماهوی در این جایگاه به مفهوم برخورداری از یک موقعیت مستحکم خواهد بود.

  3. برای جایگاه شغلی خود دست از مبارزه بر نداریم:  این خوشخیالی است که فکر کنیم ما را تنها بخاطر استعداد و توانمندی عملیاتی مان به کار بگمارند و در نتیجه منتظر بمانیم تا استعداد و توانمندی هایمان را کشف کنند و از ما دعوت به عمل آورند تا پست های حساس و بالاتری (که شاید افراد نالایقی – احتمالاً از روی ناچاری -  در آنجا بکارگمارده شده باشند) را تصدی کنیم. با ایجاد یک نمای چند بُعدی از جایگاه شغلی مان و جلب حمایتهای عملیاتی و ارتباطی ضروری، برای استحکام آن مبارزه کنیم. 
/ 0 نظر / 11 بازدید