پرسشهائی که هر مدیر بایستی از خود بپرسد

 اقتباس از : هاروارد بیزنس ری ویو مورخ 4 نوامبر

پرسیدن سئوالات درست، بهترین مهارت مدیریتی رئیس هر کسب و کار است. با اینحال بسیاری از مدیران کسب و کارها ناتوان از پرداختن و پرسیدن سئوالات درست در مورد فعالیت خود هستند. در اینجا به سه نوع پرسشی که هر مدیر بایستی از خود بپرسد، اشاره می کنیم:


  • پرسشهائی در مورد خودمان. مدیران شایسته همیشه از خود و دیگران در مورد اینکه چگونه می توان کارها را بهتر انجام داد، به طرح  پرسش می پردازند. این پرسشها باید به شیوه ای سازنده مطرح شود تا واکنش و پاسخهای داوطلبانه ای را بدنبال داشته باشد.

  • پرسشهائی در مورد برنامه ها و پروژه ها. این پرسشها بایستی موجب پیشبرد کارها و همچنین توسعه و پیشرفت افراد بشود. پرسشهای محکم و مستقیم مادامیکه به نفع این پیشروی باشند، قابل توصیه هستند.

  • پرسشهائی در مورد سازمان. به دنبال راههائی باشیم تا از طریق پرسش در مورد عملیات، فرآیندها، و ساختارها، کارآئی سازمان را ارتقاء دهیم. در این خصوص می توان پرسید:
    چرا کارها را اینطوری انجام می دهیم؟ آیا شیوۀ بهتری برای انجام کارها وجود دارد؟

به یاد داشته باشیم انجام کارهای درست و درست انجام دادن کارها دو موضوع مهم بهبود مستمر در هر سازمان است که اولی بیشتر به رهبری و دومی به مدیریت سازمان بازمی گردد. در شرکتهای کوچک و متوسط که این جایگاهها در یکدیگر تنیده اند ناگزیر مدیر ارشد سازمان بایستی قادر به ایفا کردن هر دو نقش باشد.

تلفن تماس: 09121269382

/ 3 نظر / 5 بازدید
iman ghorbani

salam aghaye salari age emkanesh hast range back gerande vebloget ro avaz kon, ta beshe mataleb ro khoond. mamnoon

iman ghorbani

be jahate vojode range zamineye meshki text ha khana nistand. age beshe bar akx bashe fek konam behtare, maselan zamine rooshan bashe va textha be range tire www.gstp.ir

iman ghorbani

مثلا در مبحث بازار یابی حسی رنگ متن و زمینه هر دو به رنگ تیره هستند که اصلا خوانا نیستش