از رقابتهای مخرب در محیط کار بپرهیزیم

برگرفته شده از :HBR هشتم جولای 2013

دربیشتر محیطهای کاری یکی هست که سعی می کند همه کارها و تلاشها را به نام خود ثبت  کند. همیشه هم این وسوسه وجود دارد که کسی بخواهد او را سر جایش بنشاند اما کنترل جاه طلبی چنین فردی بسیار نامحتمل است لذا بایستی از رقابت با وی احتراز کرد. بایستی بیشترین تلاش را بکار برد تا در محیط کار به عنوان متخصص کاری که می کنیم شناخته شویم. واکنش ما به هر انتقادی که وی به تخصص و نحوۀ انجام کار ما دارد بایستی بسیار سرد و خالی از هیجان باشد.

 مثلاً اگر گفت گزارش کارت افتضاحه نباید وارد بحث و جدل با وی شد بلکه بایستی دیگران را درگیر کرد و نظر آنها را پرسید بخصوص اگر مطمئن باشیم که آنها از ما حمایت می کنند. اگر وارد این نوع رقابتها نشویم دیگران نیز بزودی از نقش وی آگاه خواهند شد.

/ 0 نظر / 251 بازدید