مرخصی و مسافرت ؛ یک ضابطه کاری و نه یک مسئله شخصی

تشویق کارکنان برای مرخصی گرفتن و مسافرت رفتن ، امری مهم است. به عنوان مدیر یک کسب و کار باید برای آنان روشن کنیم که این موضوع یک ضابطه کاری است و نه یک مسئله شخصی.

اوقاتی از جلسات را به اهمیت استفاده از مرخصی گرفتن و مسافرت رفتن اختصاص دهیم و در خصوص تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده و تأثیر این موضوع بر افزایش خلاقیت و کاهش استرس صحبت کنیم.آنگاه به سابقۀ میزان استفاده از این مرخصی ها توسط افراد بپردازیم و به صورت دوره ای برای این مطلب با آنها به توافق برسیم تا روشن شود که مرخصی گرفتن و مسافرت رفتن از منظر ما اهمیت قابل توجهی دارد. وقتی افراد و کارکنان مرخصی می روند به آنها تأکید کنیم که به عنوان مدیر مافوق دوست نداریم در این مدت ایمیل و پیام های صوتی و ... مربوط به کار را کنترل کنند چون وقتی از مرخصی بیایند، فهرستی از کارها را به آنها میدهیم تا از امور کاری عقب نیفتند. اگر کسی از تیم کاری مان مرخصی نگرفت و مسافرت نرفت، سعی کنیم در جلسات مسئله اش را حل کنیم و او را به این کار با پشتوانه های انظباطی تشویق کنیم. مهمتر از همه اینکه خودمان هم باید مدل خوبی برای این کار باشیم و زمانی که به مرخصی و مسافرت می رویم، ارتباط با کار را کاملاً قطع کنیم البته گماردن جانشین یا قائم مقام توانمند در این گونه موارد را فراموش نکنیم./ 0 نظر / 147 بازدید