سه سئوالی که هنگام کار با رئیس جدید باید بپرسیم


  اقتباس از نکات مدیریتی هاروارد بیزنس ری ویو

وقتی در یک شغل جدید با رئیس تازه آغاز به همکاری می کنیم، دانستن حساسیتهای وی می تواند به برقراری یک رابطۀ مناسب و خلاقانه با او کمک کند. رئیس ممکن است سبک مدیریتی خویش را با شما در میان نگذارد وبنابراین بهتر است با گرفتن پاسخ برای تعدادی پرسش بتوان علاقۀ خود برای کارآئی  بیشتر در این شغل را به آگاهی وی برسانیم :

  • ترجیح می دهید که گزارش و اطلاعات کارم را به صورت رسمی و کتبی ارائه دهم و یا به شکل غیررسمی و شفاهی؟
  • دوست دارید اطلاعات را با جزئیات آن تهیه کنم و یا اینکه سرفصل موضوعات کفایت می کند تا اگر لازم شد در مورد آن گفتگو کنیم؟
  • دوست دارید خودتان هم در اجرای کارها حضور داشته باشید و یا اینکه می خواهید از برنامۀ کاری آگاهی داشته و پس از انجام به شما گزارش بدهیم؟

درست ارتباط برقرار کردن هنرمندانه ترین وجه زندگی است

موفق باشید

/ 0 نظر / 140 بازدید