تنازع در محل کار را ریشه یابی و مدیریت کنیم

منبع : مدیریت تنازع در محل کار توسط آمی گالو

ما همگی با مقولۀ تنازع در محل کار آشنا هستیم و تجربه های متفاوتی از این موضوع داریم. برخی از ما حتی خاطرات پر تنشی را در این زمینه تجربه کرده اند. واقعیت این است که غالباً در چنین مواردی یکی از این دو کار را انجام می دهیم:

  1. یا از موضوع میگذریم
  2. و یا اینکه با شخص به مقابله می پردازیم.

البته اینها روشهای سالم و قابل توصیه برای مواجهه با مسئله نیستند. لذا توصیه می شود علت و ریشۀ عدم توافق و منازعه را درک کنیم و بفهمیم.

چهار طبقه از منازعه در محل کار شناسائی شده اند که عبارتند از:

  • روابطی ( عدم توافق شخصی)
  • کاری (عدم توافق بر سر هدف )
  • فرآیندی (عدم توافق بر سر ابزارها یا فرآیندهای به اجراء در آوردن هدف)
  • و جایگاهی ( عدم توافق بر وضعیت و جایگاه افراد در گروه)

تفکر در مورد این طبقه بندی ها به ما کمک می کند تا آنچه واقعاً اتفاق افتاده است را بدرستی ریشه یابی و تحلیل کنیم تا سپس در مورد اقدام برای حل مسئله به شیوه ای اثربخش تصمیم بگیریم.

/ 0 نظر / 72 بازدید