چگونه جلسه ای را که از دستور خارج شده به موضوع اصلی بازگردانیم

برگرفته شده از مقالۀ راجر شوارز  با عنوان :

رفتار با افرادی که جلسات را از مسیر خارج می کنند

زمانیکه کسی جلسه را به بیراهه می برد، ساده ترین کار این فرض است که وی مشکل جلسه بوده و برای حل آن بایستی او را محدود کنیم. اما این تصور بخودی خود نیز ممکن است بر دور شدن جلسه از موضوع اصلی شدت بخشد. لذا برای ادارۀ روان و راحت جلسه بهتر است این تکنیک ها را بکار گیریم :

  • جلسه را با اهداف معین برگزار کنیم. قبل از برگزاری جلسه اهداف آن را در بازۀ زمانی مناسب به حاضرین و عوامل پشتیبانی (برای مکان، تجهیزات کمک آموزشی، پذیرائی و ...) اطلاع رسانی کنیم .
  • اهداف جلسه را یادآوری کنیم. اگر اعضای جلسه در مورد موضوع و هدف جلسه توافقی نداشته و یا آن را به
    صراحت ندانند، تعبیر و تفسیر آنها از برگزاری و نتایج جلسه می تواند متفاوت باشد.
    جلسه را با بیانی نظیر" منظور از برگزاری این جلسه رسیدن به  .... است، با من موافقید؟ ".
  •  هر موضوع قبل از ورود به موضوع جدید جمعبندی شود. پس از پایان بررسی یک موضوع رو به حضار کرده و ضمن جمعبندی موضوع از آنها بخواهید اگر مطلبی جا مانده اعلام کنند.
  • ارتباط مباحث با هدف جلسه را تبیین کنیم. اگر ضمن توافق بر مباحث و موضوعات جلسه هنوز بنظر می رسد کسی موضوعاتی خارج از دستور طرح می کند، از وی بخواهید ارتباط آنچه که طرح کرده با دستور جلسه را تبیین کند. در اینصورت از گروه بخواهید ( با توجه به زمان و پتانسیل های موجود در جلسه) تصمیم بگیرند آیا در مورد موضوع صحبت شود و یا اینکه در جلسۀ بعدی مورد بررسی قرار بگیرد؟
  • تلفن تماس : 09121269382
/ 1 نظر / 119 بازدید
سید رضا

سلام واقعا مفید بود و خلاصه ممنون