جگونه با سوء رفتار در تیم کاری مقابله کنیم

منبع : HBR نوزدهم سپتامبر 2014 

سوء رفتار در محیط کار ریشه در سه نقش مجزا دارد:

1- مدیری که بر نقاط ضعف افرادش متمرکز است

2- قربانیانی که فرصت دفاع از خویش ندارند

3- و شاهدان یا ناظرانی که مهر سکوت بر لب دارند و نسبت به فعل و انفعالات بی تفاوت هستند.

هبچ فرقی نمیکند که در چه جایگاهی قرار داریم و بازیگر کدامیک از نقشهای بالا هستیم زیرا تنها با رفتاری متمایز می توان به سوء برخوردها در محیط کار خاتمه داد:

  •  به عنوان مدیر به این بیندیشیم که چگونه استرس های خویش را با تمرکز بر نقاط ضعف افراد تیم و اعتراض به آنها آرام می کنیم. بهتر است راه بهتری برای تخلیه استرس پیدا کنیم و اگر بدنبال تقویت نقاط ضعف افراد تیم مان هستیم راه منطقی و درستی برای این کار پیدا کنیم.
  • به عنوان قربانی و متهم بهتر است به خود اتکا کنیم نه با رفتار مشابه بلکه با گرفتن موضعی منطقی و قدرتمند مثلاً در مقابل داد و فریاد مدیر بالا دستی بجای رفتاری منفعل و یا مشابه به او بگوئیم : فکر می کنم بتوانیم بدون بالا بردن صدا و داد و فریاد، این موضوع را با هم حل و فصل کنیم.
  • به عنوان شاهد و ناظر ماجرا، باید کاری کرد، سعی کنیم ضمن جلب حمایت دیگران برای مشورت، نصیحت، و یا ارائۀ راه حل با مسئله برخورد داشته باشیم مثلاً اگر صحبت کسی در جلسه مکرر قطع می شود از دیگران بخواهیم که اجازه دهند وی نقطه نظراتش را بیان کند و فرصت پیدا کند تا مطلبش را ارائه نماید.
موفق باشید
/ 0 نظر / 66 بازدید