سه شبکه انسانی که هر مدیر به آن نیازمند است

منبع : HBR  سیزدهم  اکتبر 2011

این ضرب المثل قدیمی که "مهم نیست چه میدانی مهم این است که چه کسی را می شناسی" در زندگی امروزۀ سازمان ها  بسیار صدق می کند. اما از کجا می توان فهمید که چه کسانی را باید بشناسیم و با آنها ارتباط داشته باشیم؟ به عبارت دیگر ارتباطات خود را چگونه باید تنظیم و تعیین کنیم؟ در اینجا سه نوع شبکه ارتباطی که هر مدیر به آن نیازمند است تا بتواند مدیریت مناسبی بر خویش و نیز کسب و کار خود داشته باشد، پیشنهاد می شود:

1-  حمایت و پشتیبانی شخصی : ارتباط با کسانی که در روزهای بد ازما حمایت می کنند و ما را به رویۀ عادی بر می گردانند. این افراد می توانند از بین اقوام ، دوستان و یا همکاران باشند.

2- هدفمندی : در این شبکه از افراد، کسانی از رؤسا و مشتریان قرار دارند که بر اعتبار کسب وکار ما می افزایند. کسانی که به ما یادآوری می کنند این کسب و کار دائره وسیعتر و گسترده تری هم دارد.

3- توازن کار / زندگی : به دنبال افرادی باشیم که ما را به لحاظ سلامت فیزیکی، روانی کمک می کنند و موجب نشاط و آرامش روحی ما می شوند.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید