آیا بهترین مشتریان تان را می شناسید

  • برای دسترسی به اهداف بسیار بالا در فروش و ایجاد درآمد بالا با منابع محدود بازاریابی ، چه باید کرد؟
  • تعیین اینکه کدام مشتریان ارزش سرمایه گذاری دارند؟
  • تا چه زمانی بایستی برای حفظ و نگاهداری یک مشتری هزینه کنیم؟

به منظور پاسخ به سئوالات فوق و بسیاری پرسشهای دبگر در حوزۀ بازاریابی لازم است با بکارگیری ابزارهای بازاریابی یک فرآیند اجرائی عملیاتی در شرکت ایجاد نمائیم. به عنوان اولیه ترین گام ها در این زمینه می توان موارد زیر را در اولویت قرار داد:

تقسیم بندی مشتریان: تقسیم مشتریان به گروههای مجزا و مقایسه آنها در مقام سودآوری دراز مدت برای شرکت

محاسبۀ هزینۀ جذب در مورد هر مشتری: تعیین هزینۀ جذب بهترین مشتریان

تعیین دورۀ سودآور بودن مشتری : شناسائی اینکه کدام دسته از مشتریان ارزش حفظ و نگهداری دارند و هزینۀ نگاهداری و حفظ آنها چه میزان است؟

تلفن تماس : 09121269382

 

/ 0 نظر / 19 بازدید