مدلهای جدید ودر شرف ظهور بازاریابی (حسی)

آنها اظهار می دارند، مدلهای اکونومتریک بسیار پیچیده ، دیدگاه بازاریاب ها در خصوص جریان طبیعی رفتار مشتریان متأثر از "چند کانال" را تحت تأثیر قرارداده و آن را بهبود بخشیده است اما نهایتاً  این ویژگی های "چند تماسی" بود که به درک معینی برای بازاریابی و اثربخشی خلاقانه بر رفتار مشتری منجر گردید .

نویسندۀ مقاله ادامه می دهد، البته همۀ اینها مبتنی بر داده ها و اطلاعات است و فرصتهای زیادی برای بهبود داده های ورودی به این مدل ها فراهم شده است.آنها، بطورخاص دنبال داده های بسیارخاص از نقاط تماس می باشند. خاص تر شدن و پایائی بیشتر داده های ورودی می تواند به افزایش بازگشت سرمایه (ROI) تا بیست و هفت درصد منجر گردد.

آنها همچنین بر "اشتباهات شوک آور" برخی در مورد اندازه گیری خلاقیت ، که ادعا می کنند هفتاد درصد اثربخشی تبلیغات فروش منبعث از پیام خلاقانه است ، تأکید دارند.

آنها با اشاره به مشکل آفرین بودن این حوزه، استدلال می کنند که یکپارچگی بیشتر آزمونهای مدلهای آمیزۀ بازاریابی می تواند صنعت بازاریابی را از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام آگهی اثربخش تر است به درک اینکه کدام آگهی چرا اثربخش تر بوده است، هدایت کند.

یکی دیگر از نقاط ضعف مدل های رایج این است که آنها اغلب تصمیم های بازاریابی را به استفادۀ شانسی از تاکتیکهای واقعی و به تجربه رسیدۀ برندها تقلیل می دهند، در حالیکه می توان بازاریاب ها را از فقط تخصیص بودجه برای استفاده از این تاکتیکها به شناخت فرصت های جدید، ارتقاء داد.

آنها اظهار داشتند مسئله مربوط به اثربخشی است و نه کارآئی. ما به مدلهائی از بازاریابی احتیاج داریم که به بازاریاب ها و صاحبان رسانه کمک کند تا برای مسائلی که هر روز با آن مواجه می شوند تصمیم های مهمی اتخاذ کنند، مدلهائی که نرخ بازگشت سرمایه ) (ROI را افزایش دهد نه اینکه بازاریاب ها را مجبور کند تا با شرایط موجود کنار بیایند.

کارهای بیشتری هم می توان انجام  داد تا درک بهتری از منابع ارزش برند و چگونگی افزایش آنرا فراهم آورد. ساده ترین موضوع  حاکی از اصلاح این فرمول اصل انگاشته شده است که بیان می دارد تبلیغات دراز مدت دو برابر تبلیغات کوتاه مدت تأثیر گذار است.

  سیلوستر و اسپاث دست کم انتظار دارند که نسل جدید مدل های بازاریابی بتوانند بازاریاب ها را با نگاهی مشتری محور موفق به افزایش و بهبود نرخ بازگشت سرمایه کنند. آنها اضافه کردند البته قبل از سر هم کردن داده های بزرگ به جای روند فعلی، کارهای زیادی است که بایستی به انجام برسد.

/ 0 نظر / 68 بازدید