چهارده اشتباه رایج در مورد کمپین های بازاریابی حسی

اشتباه دوم : کمپین های حسی مخاطبان محدودی را درگیر می کنند.

 صحیح : با اینکه رویدادهای بازاریابی حسی در مکانهای محدودی بوقوع می پیوندد، با اینحال حوزۀ اثرگذاری آن گسترده است. تحقیقات نشان مس دهد که شرکت کنندگان در یک رویداد بازاریابی حسی، تجربۀ خود را حد اقل با 4 نفر دیگر در میان می گذارند. با توجه به اثربخش ترین روش بازاریابی یعنی ارتباط دهان به دهان، دیگر دلیلی برای محدود ماندن این قبیل رویدادها باقی نمی ماند.

اشتباه سوم: این تنها یک رویداد است.

صحیح: بازاریابی حسی عبارتست از ایجاد یک تجربه و خاطره (خوش) به یادماندنی از برند، برای بخش معینی از مشتریان درنتیجه عوامل طراح و مجری این کمپین ها باید بتوانند یک کمپین بازاریاب منطبق سازی شده برای گروهی خاص (بلحاظ جمعیت شناختی)، در مکان و زمانی مناسب و با روشی همگون با شیوۀ زندگی ایشان برگزار کنند.

اشتباه چهارم : کمپین های حسی گران هستند.

صحیح : بازاریابی حسی بواقع هزینه ای اثربخش است و موجب بازگشت سرمایه مناسب می شود. این کمپین ها به افزایش ترافیک کانالهای دیجیتالی و چاپی و نهایتا افزایش فروش منجر می شوند. با هماهنگ کردن و سازماندهی صحیح کانالهای ارتباطی، برگزار کنندگان این کمپین ها می توانند مخاطبان خود را در آمار قابل توجهی با برند مورد نظر درگیر کنند.

اشتباه پنجم: بازاریابی حسی فقط از یک کانال ارتباطی استفاده می کند

صحیح : در واقع برای یک کمپین بازاریابی حسی از کانالهای ارتباطی گوناگونی به منظور دسترسی به مخاطب و مشتری استفاده می شود. یک کمپین بازاریابی حسی بایستی از یک کمپین دیجیتالی و نیز روابط عمومی یا تبلیغات چاپی بعلاوه تبلیغات پخشی و نیز... متناسب با رفتار مشتری و مخاطب بهره بگیرد.

اشتباه ششم : بازاریابی حسی مشتریان را به بازگوئی تجربه خوبشان از برند با دیگران ترغیب نمی کند.

صحیح: یک کمپین بازاریابی حسی که به درستی طراحی شده باشد و مشتری را با تجربه ای منحصر به فرد و به یاد ماندنی با برند مورد نظر درگیر کرده باشد قطعاً موجب در میان گذاردن این تجربه با دیگران از طریق شبکه های اجتماعی و یا به صورت چهره به چهره و دهان به دهان می گردد.

اشتباه هفتم: بازاریابی حسی به اندازه بازاریابی سنتی اثربخش نیست.

صحیح: این رایجترین اشتباه و کج فهمی از بازاریابی حسی است. تحقیقات نشان داده است که تبلیغات تلویزیونی، مجلات و روزنامه ها کمتر از مواردی که مشتری خود برند را تجربه کرده باشد، با دیگران در میان گذارده می شود.

اشتباه هشتم: بازاریابی حسی هم یک دورانی دارد.

صحیح: بازاریابی حسی برعکس دیگر شیوه های تبلیغاتی، یک گام جدید در تکامل و بهبود تبلیغات محسوب می شود.

اشتباه نهم : هر کسی می تواند کمپین بازاریابی حسی طراحی و اجرا کند.

صحیح: اگر کمپین بازاریابی حسی بدرستی طراحی و اجرا نشود به نتایج مورد نظر نخواهد رسید بنابراین طراحی و نظارت و مدیریت بر اجرای صحیح کمپین بازاریابی حسی یک کارحرفه ای است.

اشتباه دهم: کمپین بازاریابی حسی یک کار موازی با دیگر استراتژی های بازاریابی است.

صحیح: مادامیکه بر برند و علت منحصر به فرد بودن آن متمرکز باشیم، می توان مشتریان را در سطحی با برندمان درگیر کنیم که دیگر کانالهای بازاریابی نا توان از انجام آن می باشند.

اشتباه یازدهم: بازاریابی حسی نمی تواند شاخصی برای اندازه گیری یک کمپین بازاریابی باشد.

صحیح: برخی شرکتهای بزرگ بازاریابی حسی را به عنوان محور تلاشهای بازاریابی خود در تعامل با مشتریان قرار داده اند به عنوان مثال ردبول.

اشتباه دوازدهم : بازاریابی حسی ارزش پول و تلاشی که به خود اختصاص می دهد را ندارد.

صحیح : با اینکه کمپین های حسی منابع مالی و تلاشهای انسانی زیادی را به خود اختصاص می دهند، اما در حدی موجب برسرزبانها افتادن و درگیر کردن مشتریان با برند مورد نظر می شوند که دیگر روشهای بازاریابی نمی توانند. به عنوان مثال مشاهدۀ یک تبلیغات در مجله کجا و حضور عملی در آن تبلیغات کجا!

اشتباه سیزدهم : بازاریابی حسی پرسشهای بسیاری را در مورد مشتریان طرح می کند.

صحیح: مشتریان بواقع خواستار در گیر شدن با محصول می باشند. آنها می خواهند محصول را طی یک رویداد بازاریابی همانند تجربۀ یک فیلم، مورد بررسی و تجربه قرار دهند. گذاشتن محصول در دستهای مشتری، هدف نهائی است. انجام این کار قبل از فروش می تواند شانس فروش را بالا ببرد.

اشتباه چهاردهم: درگیر کردن تعداد محدودی از مشتریان، اثربخش نیست.

صحیح: با اینکه بازاریابی حسی تلاش دارد تا بخش دقیقی از مشتریان را هدف قرار دهد اما اثربخشی آن بسیار بالا است زیرا همین بخش دقیق از مشتریان هستند که نیازمند محصول می باشند و آن را خواهند خرید. هدف از این کار جلوگیری از صرف هزینه های تبلیغاتی بی اثر است که بخش نامرتبطی از مشتریان را مخاطب قرار می دهد.

تلفن تماس : 09121269382

 

/ 0 نظر / 57 بازدید