روش صحیح طرح شکایت و نارضایتی در محیط کار

منبع: نکته های مدیریتی هاروارد بیزنس 10 مه 2013

هر سازمان و شرکتی که خواستار پیشرفت است بایستی فضائی ایجاد کند تا کارکنان بتوانند شیوۀ انجام کارها را مورد تردید و پرسش قرار دهند و نیز در مورد آنچه موجب ناراحتی شان می شود، ابراز شکایت و نارضایتی بکنند. البته هیچکس علاقه ندارد شنوندۀ ابراز ناراحتی های بی پایه و اساس باشد. اگر حرفی برای گفتن هست بایستی آن را به دقت بیان کرد تا به نتیجه رسید. در اینجا به سه ویژگی برای بیان گله و شکایات در محیط کار اشاره می شود:

  • مخاطب خود را بدرستی انتخاب کنید. ممکن است کسی که شنوندۀ گله و شکایات شما است نتواند به شما کمک کند. بهتر است موضوع را با کسانی در میان بگذارید که واقعاً بتوانند برای حل مسئله کاری بکنند.
  • یک راه حل ارائه کنید. به جای اینکه فقط غرولند کنید و مسائل را مطرح کنید، بیائید تلاش کنید و برای حل مسئله نیز راه حل ارائه دهید. در اینصورت جایگاه شما در منظر دیگران از یک ناراضی که فقط غر می زند، متفاوت و متمایز می شود. در چنین شرایطی می توانید تلاش و انرژی دیگران را به سوی حل مسئله جهت بدهید.
  • یک درخواست صریح و عقلانی مطرح کنید. ممکن است ما در مورد آنچه که ناراحتمان می کند واکنش هیجانی داشته باشیم. اما همکاران ما بیشتر آمادۀ شنیدن گفتاری عقلانی و منطقی با شواهد و نمونه های معین هستند تا  ایده و نظر مان را مورد تأئید قرار داده و از آن حمایت کنند.

تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 211 بازدید