نحوه سفارش کتاب بازاریابی بدون تبلیغات

  کتاب بازاریابی بدون تبلیغات !   

آیا می خواهید فعالیت اقتصادی خود را متحول کنید ؟

آیا می خواهید مشتریانتان شما را به دیگران توصیه کنند ؟

آیا می خواهید مشتریانتان به خرید از شما افتخار کنند ؟

« بازاریابی بدون تبلیغات‌ »

منتشر شد

  هر جلد 35000 ریال

لطفاً جهت نحوه ارسال و شیوه پرداخت هزینه مربوطه هماهنگ فرمائید

تلفن پخش : ٠٩١٢١٢۶٩٣٨٢

 

/ 0 نظر / 20 بازدید