باید و نبایدهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات بازار

- سئوال کنید. اگر در معرض اطلاعاتی راجع به رقبا قرار گرفته اید که فکر می کنید بایستی اطلاعات محرمانه یا مهم باشند، ابتدا بپرسید این اطلاعات چگونه به دست آمده و یا در دسترس قرار گرفته است.

2-مقید به اصول اخلاقی باشید. عکس العمل شما و یا کسب و کارتان در صورتی که رقبا به اطلاعات شما دسترسی پیدا کرده باشند، چگونه است؟ اگر فکر می کنید برخی روشها برای جمع آوری اطلاعات رقبا ممکن است غیر اخلاقی باشد، بنابراین بایستی یقین نمائید که رقبای شما نیز همین گونه به موضوع نگاه می کنند.

3-اگر به نظر کار صحیحی نمی رسد، آن را انجام ندهید. حتی اگر در مورد اخلاقی بودن یا قانونی بودن روش یا تکنیکی برای جمع آوری اطلاعات تردید دارید، بهتر است موضوع را با مدیر و یا مشاور حقوقی شرکت در میان بگذارید.

4-قانون شکنی تبعات دارد. اگر به طور ناصحیح اقدام به جمع آوری و استفاده از اطلاعات رقبا بنمائید، مورد توبیخ و تنبیه قرار گرفته و به عنوان مجرم حقوقی و یا کیفری ممکن است مورد مجازات قرار بگیرید.

قانون شکنی همچنین می تواند موجب بد نامی کسب و کار و شرکت شما بشود. فکر کنید اگر این اقدامات(خلاف) شما در صفحه اول روزنامه چاپ شود و مردم از آن آگاهی یابند، چه احساسی خواهید داشت؟

5-منابع قانونی اطلاعات رقبا را می توان شامل موارد زیر دانست:

منابع عمومی

شما می توانید اطلاعات رقبا را از منابع عمومی جمع آوری نمائید. این منابع عمومی را می توان به شرح ذیل فهرست کرد.

-روزنامه ، مجلات و دیگر مقالات چاپ شده و برنامه های تلویزیونی و یا سایر رسانه های عمومی.

-آگهی های تبلیغاتی و بروشورهائی که برای توزیع بین مردم و مشتریان تهیه شده اند.

-اطلاعاتی که به صورت رایگان در اینترنت و خدمات تحقیقاتی بر خط قابل دسترس می باشد.

پرونده و سوابق تهیه شده دولتی و یا توسط دیگر مقامات ذیصلاح  نظیر انجمن های صنفی و یا سازمانهای حمایتی و ... که در اختیار عموم قرار دارد.

-گزارشهای تحلیلی

تحقیقات پیمایشی و یا گزارشات صنعت

-مطالبی که رقبا در کنفرانس ها و گردهمائی های تجاری به صورت عمومی مطرح می نمایند.

-استفاده از مجوزهای قانونی جهت مراجعه به مراجع عمومی و ملی دارای این اطلاعات نظیر وزارتخانه ها، سازمانها، و نهادها

گفتگو با مشتریان. گفتگو با مشتریان بسیار مهم است.هرچه بیشتر در مورد کسب و کارهای آنان بدانید، در بر آورد نیازهای آنان موفق تر خواهید بود. با اینحال نبایستی به منظور جمع آوری اطلاعات محرمانه در مورد رقبا با مشتریان تماس حاصل کنید. مشتریان ممکن است اطلاعاتی را در مورد محصولات ، قیمت، و یا مواردی از رقبا که محرمانه تلقی نمی شوند را افشاء نمایند.

استخدام طرفهای سوم برای جمع آوری اطلاعات. شرکتها گاهی به استخدام طرفهای سوم به منظور جمع آوری اطلاعات رقبا راجع به بازار حصولات و خدمات اقدام می نمایند. این طرفهای سوم(شرکتهای تحقیقات بازار) نیز موضوع همین استانداردهای رفتاری می باشند.بنابراین بایستی فرض نمائید چنانچه نتوانیم خودمان به جمع آوری این اطلاعات بپردازیم، می توانیم انجام آن را به دیگری بسپاریم.

-طرفهای سومی که هدایت گروههای کانون را برعهده دارند و با تأمین کنندگان یا مشتریان رقبا به مصاحبه می پردازند، عموماً مجبور نیستند تا مادامیکه خود و شرکت شان را به مصاحبه شونده معرفی می کنند، شما را نیز معرفی نمایند. در حالیکه یک طرف سوم مجبور نیست هدف از گروه کانون یا مصاحبه را افشاء نماید اما نبایستی متعمدانه دگران را در مورد این هدف و منظور گمراه نماید.

-معدودی از رقبای شما ممکن است اطلاع داده باشند که نمی توانید برای برخی محصولات یا خدمات آنان مشترک شوید. در چنین مواردی نبایستی اقدام به استخدام طرفهای سوم برای دستیابی به محصولات یا خدمات رقبا بنمائید. با اینحال فقدان اطلاعات ناشی از محروم بودن شما از دسترسی به محصول یا خدمت رقیب این امکان را به شما می دهد که یک طرف سوم را برای اشتراک این محصول یا خدمت درگیر نمائید.

-به یاد داشته باشید که شرکت شما ممکن است به خاطر صدمات و خسارات وارده توسط طرف سومی که شما استخدام کرده و یا مجاز به هر اقدام قانونی دانسته باشید، رسماً مسئول شناخته شود.

این موضوع حتی به مواردی که شما هیچ دستوری را مستقیماً برای طرف سوم صادر نکرده باشید اما از روند کار توسط طرف سوم آگاه بوده و لی چشم پوشی کرده باشید نیز تعمیم داده می شود.

-اگر یک طرف سومی را برای جمع آوری اطلاعات رقبا بکارگرفته باشید، بایستی تأئیدیه این طرف سوم مبنی بر آگاهی از  و موافقت برای سهیم بودن در پی آمدهای قانونی مرتبط با جمع آوری اطلاعات رقبا را کسب نمائیم.

با اینحال برخی انواع روشهای جمع آوری اطلاعات می تواند ناقض قانون بوده یا ممکن است غیر اخلاقی تلقی گردد. به عنوان مثال:

استخدام افراد جدید. آنچه می توانید و یا نمی توانید از کارکنان سابق رقبا بپرسید.

-شما نمی بایستی از کارکنانی که قبلاً برای یک رقیب کار می کرده اند سئوال نموده ویا وی را تشویق به افشاء اطلاعات محرمانه یا اختصاصی آن رقیب بنمائید.اطلاعاتی نظیر جزئیات خاصی در مورد عملیات و اهداف از جمله سیاستهای قیمت گذاری، طرحهای آینده و پیش بینی هائی که ممکن است توسط آن رقیب ، محرمانه یا اختصاصی تلقی شده باشد.

-اگر شما قبلاً برای شرکتی کار می کردید که رقیب کارفرمای جدیدتان می باشد، نبایستی اطلاعات آن که اعتقاد دارید محرمانه یا اختصاصی است را افشاء نموده و یا به شرکت جدید منتقل نمائید.

-با این احوال شما می توانید در مورد ماهیت کلی برخی موارد با یک چنین نیروی جدیدی گفتگو داشته باشید، مواردی که عمومی تلقی شده و یا توسط کارفرمای قبلی، محرمانه انگاشته نمی شود.

هویت گمراه کننده. شما نمی بایستی دیگران را در مورد هویت خود به اشتباه اندازید تا بدینوسیله به جمع آوری اطلاعات رقبا بپردازید.مثلاً چنانچه فرد مورد پرسش در شرایط معمولی (دانستن هویت اصلی شما) از ارائه اطلاعات امتناع نماید، این می تواند جرم محسوب شود. به طور مثال:

-نمی بایستی به عنوان یک مشتری، دانشجو،شرکت خصوصی تحقیقاتی یا تأمین کننده بالقوه، جهت کسب اطلاعات با یک رقیب تماس حاصل نمائید.

-زمانی که برای دسترسی به وب سایت یک رقیب به ارائه اطلاعات خوتان مشغول هستید، باید کلیه قسمتهای مورد نیاز را به درستی پر کنید و در عین حال برای پرکردن قسمتهائی که الزامی نیستند، اجباری وجود ندارد.

دزدی اطلاعات

-نباید برای بدست آوردن اطلاعات محرمانه یا اختصاصی رقیب از طریق روشهای غیر قانونی نظیر دزدی، جاسوسی، یا هک کردن، استفاده نمائید.

-نباید هیچگونه بازرسی و نظارت بر رقبا در خارج از مکانهای عمومی اعمال گردد و یا به استراق سمع الکترونیکی متوسل شد. اما چنانچه در یک هواپیما ویا یک کنفرانس صنعتی هستید و به طور اتفاقی در معرض مطالب محرمانه یکی از رقبا قرار گرفتید می توان استنباط نمود که رقیب به احتمال زیاد هیچ تصویر منطقی از حریم خصوصی ندارد.

هدیه دادن به منظور کسب اطلاعات محرمانه یا اختصاصی. برای جمع آوری اطلاعات رقبا که محرمانه یا اختصاصی است ، نباید به ارائه هدیه، پاداش، و امکانات، اقدام نمائید. با اینحال می توانید بابت جمع آوری این اطلاعات از منابع قانونی، وجوهی را به طرف سوم پرداخت نمائید.

بسته های ناشناخته حاوی اطلاعات محرمانه. چنانچه مطالبی در مورد اطلاعات رقبا از منابع ناشناخته دریافت نمائید، نبایستی آن را توزیع و یا مورد استفاده قرار دهید.

اطلاعاتی که از قبیل" محرمانه" علامت گذاری شده اند. نبایستی اطلاعات مربوط به رقبا که "محرمانه" یا "اختصاصی" علامت گذاری شده اند را خرید و فروش نمائید.

پیشنهادهائی برای دسترسی به محصولات و خدمات رقبا. چنانچه از جانب یک مشتری، دوست، و یا دیگر افراد پیشنهادی برای دسترسی به محصول یا خدمت رقیب ارائه گردد که در حالت عادی دسترسی شما به چنین محصول یا خدمتی مقدور نباشد، بایستی این پیشنهاد را رد نمائید.

اطلاعات گم شده و یا رها شده. شما نبایستی از اطلاعات محرمانه رقیب که به طور تصادفی گم شده و یا به حال خود رها شده است ، بهره برداری نمائید.

زباله ها. جمع آوری اطلاعات از زباله های رقیب نیز نامناسب بوده و می تواند غیر قانونی باشد.

اطلاعات مناقصه / مزایده رقبا. شما در صورت در گیر بودن در یک مناقصه و یا مزایده نبایستی به دنبال اطلاعات رقیب در همین زمینه باشید اینموضوع بخصوص در قرار دادهای دولتی مورد تأکید فراوان قرار دارد. با اینحال در استفاده از اطلاعات افشاء شده توسط دولت که در دسترس همگان قرار دارد یا قابل دسترس مبتنی بر قانون آزادی بیان یا دیگر قوانین مشابه می باشد، کاملاً آزاد هستید.

درپایان بی توجه به روشی که برای جمع آوری اطلاعات رقبا به کار می گیرید، چنانچه در مورد قانونی بودن اقدام خود شبک و شبهه ای دارید، بهتر است جانب احتیاط را رعایت نموده و از روش مطمئن تری استفاده نمائید.

 

تلفن تماس : ٠٩١٢١٢۶٩٣٨٢ 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید