سه نکته برای تغییر افراد

منبع : HBR هشتم ژانویه 2013

ما به راحتی می توانیم استراتژی ها، محصولات، و فرآیندها را آنطور که می خواهیم و فکر می کنیم تغییر دهیم، اما تغییر واقعی زمانی محقق می گردد که کارکنان ما تغییر کنند و کارها را به شیوۀ جدید انجام دهند. گفتن این حرف خیلی آسانتر از عمل کردن به آن است. در اینجا به سه نکته برای رویاروئی با این چالش اشاره می شود:

کار را در یک قسمت متمرکز کنیم: افراد نیازمند یک راه و روش صریح و واضح هستند. اگر آنها را با چندین هدف بمباران کنیم و بخواهیم چندین شایستگی را یکجا محقق کنند، توفیقی حاصل نخواهیم کرد. بهتر است رفتارها را یک به یک تغییر و بهبود دهیم.

یک تصویر روشن و زیبا از آنچه می خواهیم را ترسیم کنیم: از داستان سرائی، استعاره، عکس، و اشیاء فیزیکی برای مقایسۀ جائی که هستیم و جائی که می خواهیم باشیم، بهره ببریم. این روش موجب تحریک هیجانات (که اهرم قدرتمندی برای تغییر افراد است) می شود.

اهرم فشار از جانب همکاران را فعال کنیم: همکاران می توانند انتظارات و ارزشهای سازمانی را نهادینه کنند یا نقش های افراد را تنظیم کنند. کارکنان را تشویق کنیم تا برای اعمال فشار بر یکدیگر به منظور ترویج و بکارگیری قواعد و روشهای جدید از استانداردهای قدرتمندی پیروی کنند.   

/ 1 نظر / 149 بازدید
misagh

ba arze sala... mamnoon b khatere payametoon gozineye sevvom dorost ast amma chegoonegie an besyar sakht ast