بهترین روش برای سرو سامان دادن به جرو بحث های محیط کار

بعضی کارها در ارتباط با همکاران و محیط کار هست که اوضاع را خراب تر می کند. مثلا وقتی یکی از همکاران از ما انتقاد می کند، اولین چیزی که برای دفاع از خود انجام می دهیم دلیل آوردن است و اینکه چه چیزی درست و چه چیزی غلط است.

این کار حتی اگر به آرامی هم انجام شود بازهم ممکن است اوضاع را خراب تر کند. لذا بجای اینکه برای استدلال کردن عجله کنیم بهتر است ضمن همدلی با همکارمان موضوع را از منظر او مورد کنکاش قرار دهیم. بطور مثال میتوان اینطور واکنش نشان داد "متوجه منظورتون میشم. شما نظر همکاراتون را در اینمورد می دانید؟" اینکه دارید به او گوش می کنید و صادقانه تلاش می کنید نظر دیگر همکاران در اینمورد را هم دخیل کنید، موجب می شود

تا خلع سلاح شده و دلیلی برای جارو جنجال نداشته باشند. اگرچه ممکن است این کار نوعی احساس  متضاد ایجاد کند و نشانگر حمایت از یک همکار عصبانی باشد – البته الزاماً به مفهوم تأئید نقطه نظرات او نخواهد بود –  و لذا می تواند یکی از بهترین روشهای تخفیف و کاهش دادن به یک درگیری در محیط کار باشد.

/ 0 نظر / 82 بازدید