برندها نمی میرند اما ابزارهای سنتی برند سازی در حال مردن هستند

اقتباس از مقاله ای با عنوان بالا به قلم جنز مارتین و راسموس بچ هانسن

با قراگیرتر شدن دیجیتال در کسب و کارها و بازارها، رفته رفته اهمیت برند سازی نیز افزایش پیدا می کند. برندها به نیازهای هیجانی مشتریان مفهوم می بخشند و آنها را از این جهت ارضاء می کنند. اطلاعات تجربه مشتریان بارها و بارها بیانگر تمایل مشتریان به سمت وسوئی  است که با آن مأنوس و آشنا باشند . در همین حال اتکاء به ابزارهای سنتی برند سازی نظیر تبلیغات، برنامه های هویتی  و روابط عمومی شرکتی ، در حال اضمحلال و ضعیف شدن هستند. بنابراین کسب و کارها چگونه می توانند برندهای شان را تقویت کنند؟ به شرکت اُپل نگاه کنید : این شرکت پس از کمپین تبلیغاتی "متمایز فکر کنید" از تبلیغات محیطی روی ساختمانی عقب کشیده و با صرف بودجه بازاریابی کمتر، تمرکز خود را بر اقداماتی دقیق و کامل طراحی شده که تماماً به تجربۀ مشتری از محصول می پردازد، منعطف نموده است.

شرکتها و کسب و کارها بایستی بتوانند از طریق اقدامات و محصولات خود و نه قولهائی که طی تبلیغات اعلام می کنند، برای مشتریان خود مفاهیم معنی داری را ارائه کنند. کالاها و خدمات بایستی آئینۀ تمام نمای یک برند باشند و ارزش قابل ارائه به مشتری را بدون هیچگونه لایۀ اضافی تبلیغاتی، اطلاع رسانی کنند.

برند تان را در راستای زنجیرۀ ارزش مشتری متمرکز و دقیق جانمائی کنید.

/ 0 نظر / 67 بازدید