سه نکته برای ایجاد ارتباط بهتر با کارکنان تان

برگرفته شده از راهنمای هاروارد بیزنس ریویو در مورد کوچینگ کارکنان

وقتی افراد خودشان را در ارتباط با شما به عنوان مدیر و رئیس کسب و کار ببینند، حتی سخت ترین مکالمه ها هم می توانند به امری ساده و کم حاشیه تبدیل شوند. در اینجا به سه نکته برای قالب ریزی ارتباطات قوی با کارکنان تان پیشنهاد می شود:


  • هر زمان که امکان پذیربود این ارتباط را برقرار کنیم. هر تعامل را به عنوان فرصتی برای شناخت هر چه بیشتر فردی که با ما همکاری می کند، ببینیم. عادت کنیم از کارکنان در مورد زندگی شخصی آنها و مسائلی که با آن روبرو هستند حال و احوالپرسی کنیم.


  • به جزئیات توجه کنیم. انسانها با علائم کوچک و جزئی که از خود بروز می دهند (نظیر پرسشها یا ژست ها و نگاهها) به دنبال ایجاد یک ارتباط احساسی هستند. از کنار این جزئیات به سادگی نگذریم و به آنها توجه کنیم همچنین می توانیم با ارائۀ بازخوردهای مناسب به این جزئیات، علاقمندی خود به آسودگی کارکنان مان به عنوان یک انسان را تلویحاً گوشزد کنیم.

  • از بیان تقدیر و تشکر سر باز نزنیم. تحقیقات نشان می دهد که نسبت تعاملات مثبت به تعاملات منفی در یک ارتباط موفق معادل 5 به 1 می باشد. نیازی نیست تا قبل از انتقاد از کسی پنج مرتبه از او تعریف و تمجید کنیم ولی اثربخشی واکنشهای مثبت به منفی را همیشه در نظر داشته باشیم.
/ 0 نظر / 15 بازدید