مدیریت منابع انسانی در سازمانها و مشاغل کوچک

مدیریت منابع انسانی در سازمانها و مشاغل کوچک

 در یک تعریف کلاسیک ، مدیریت منابع انسانی عبارت از شناسائی، انتخاب، استخدام ، تربیت، و پرورش نیروی انسانی در راستای نیل به اهداف کسب و کار می باشد. ایده اقتصادی و سرمایه یا همان منابع مالی، و نیز منابع انسانی ، سه رکن مهم در یک کسب و کار به حساب می آیند. لذا نقش مهم نیروهای انسانی کارآمد را در توفیق سازمان نبایستی دست کم گرفت.با اینحال و علیرغم این مهم، بایستی اعتراف نمود که غالبا" در مورد ماهیت واقعی، نقش و وظائف مدیریت منابع انسان، ابهامات و سوء تعبیراتی وجود داشته است که علت آن را شاید بتوان در جدید بودن این وظیفه به نسبت دیگر وظائف کسب و کار، جستجو نمود. هنوز بسیاری از شرکتها دارای واحدهائی نظیر امور اداری، امور پرسنلی، کارگزینی، و ... می باشند که حتی از نظر عنوان نیز فاقد جامعیت مدیریت منابع انسانی می باشد و این خود مهر تائیدی بر جدید بودن این موضوع در بین وظائف سازمانی است. اهمیت این واحد سازمانی زمانی روشن تر می شود که درک نمائیم کلیه افراد شاغل در کسب و کار  هدف آن بوده و تطابق خواسته ها، اهداف، آمال و آرزوهای افراد شاغل با آرمان، چشم انداز، ماموریت ، و اهداف سازمان، می تواند منشا چالشهای فراوانی به حساب آید. این چالشها زمانی روبه تزاید می گذارد که در نظر داشته باشیم ویژگی های فردی و شخصیتی کارکنان در گروه، دستخوش پیچیدگی بیشتری است.حساسیت واحد منابع انسانی زمانی بهتر درک می گردد که سه روند گسترش نظارت دولتی و سازمانهای حمایتی بر بهداشت و ایمنی محیط کار و جلوگیری از تبعیض در استخدام و تعیین حداقل دستمزد از یکسو، و افزایش سطح توقع کارکنان از دریافت صرفا"  حقوق به مطلوبیت محیط کار از سوی دیگر، به علاوه دگرگونی ترکیب نیروی انسانی و افزایش نیروهای زن داوطلب استخدام را وارد معادلات فوق نمائیم.با این اوضاع بهتر است نیم نگاهی مختصر و مفید به مسئولیتهای واحد مدیریت منابع انسانی داشته باشیم:

 ·    تجزیه و تحلیل مشاغل و سمتهای سازمانی در راستای چشم انداز و اهداف کسب و کار و تعیین ویژگیهای متصدی هر شغل یا سمت.

·         برنامه ریزی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز.

·         شناسائی، انتخاب، استخدام، پرورش ، و حفظ نیروی انسانی شایسته.

·         آموزش کارکنان و تربیت مدیران.

·         طراحی سیستم حقوق و پاداش و توبیخ و ارزیابی عملکرد کارکنان.

·         طراحی سیستم رسیدگی به درخواستها و شکایات و حل اختلاف بین کارکنان.

·         طراحی و ابلاغ و تفهیم انضباط سازمانی به کارکنان. 

شایان ذکر و یادآوری است که فلسفه اصلی مدیریت منابع انسانی، بهبود عملکرد گروه و سازمان جهت نیل به اغراض خود می باشد.بنابراین مهم ترین چالش این و احد تطبیق نیروهای انسانی با اهداف سازمانی است . از آنجا که در مشاغل کوچک ارتفاع هرم سازمانی کوتاه می باشد، تمرکز هر چه بیشتر وظائف سازمانی در راس هرم و یا در دست صاحبان مشاغل امری طبیعی است و این نکته الزام یادگیری و کسب مهارتهای مرتبط با وظائف مختلف سازمانی و از جمله مدیریت منابع انسانی را برای صاحبان مساغل و یا مدیر ارشد کسب و کارهای کوچک ضروری تر می نماید.

عدم کسب توانائی و قابلیتهای مدیریت منابع انسانی توسط صاحبان مشاغل کوچک نتیجه ای جز صرف هزینه های ناشی از ناتوانی در تعیین ویژگی های متصدی هر سمت سازمانی، نا توانی در برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز و در نتیجه معطل ماندن بخشی از فعالیت کسب و کار در زمان مقرر، فقدان یک سیستم حقوق و پاداش و توبیخ و ارزیابی عملکرد کارکنان که حاصل آن مسئله دار شدن کارکنان و استهلاک انرژی آنان در جهات انحرافی و حاشیه ای و کاهش راندمان کاری، و نداشتن یک سیستم رسیدگی به درخواستها و شکایات و حل اختلاف بین کارکنان خواهد بود که موجب اشتغال بیشترین انرژی مدیر برای حل و فصل این موارد خواهد شد. این هزینه ها قطعا" چندین برابر سرمایه گذاری برای آموزش و کسب قابلیتها و مهارتهای مدیریت منابع انسانی می باشد. آیا شما با این موضوع موافق نیستید؟

 

تلفن تماس : ۰۹۱۲۱۲۶۹۳۸۲ 

/ 1 نظر / 58 بازدید
سید علیرضا شمس نیا

سلام وبلاگ خوبی دارید من نیز با مطلب مسابقه مردان آهنین یا ... در وبلاگ شـمـسـه منتظر پیام و نظرتان هستم .