درک عوامل پیشبرندۀ جلسات

برگفته شده از  : آن روی پنهان جلسات توسط  رون  اشکناس

جلسات تا آن اندازه ای که انتظار داریم به شیوه ای منطقی و مطابق با مکانیزمهای کسب و کار پیش نمی روند. درست مانند هر تعامل دیگر انسانی، جلسات نیز از عوامل محرک غیر عقلی (یعنی هیجانی) برخوردارند. به محرکهای ناپیدا و شخصی نگاهی بیندازیم:

-       برای عده ای از افراد حضور در جلسات و عضو این جلسات بودن یک حالت سمبلیک و موقعیت اجتماعی فراهم می کند. بنابراین آنها ممکن است حتی زمانی که چیزی برای گفتن و کمک کردن به پیشبرد اهداف جلسه ندارند نیز باز هم در آن شرکت کنند.

-       عده ای دیگر جلسات را محل تعامل عمومی بین اعضاء گروه و یا فرصتی برای تعیین و تحکیم جایگاه سیاسی خود در گروه تعبیر می کنند. در این شرایط اصلاً مهم نیست دستور جلسه چیست زیرا این افراد صرفاً با دیدگاه خود و طرح مسائلی که از قبل آماده دارند در جلسه حاضر می شوند و غالباً جلسه را به موضوعاتی خارج از دستور جلسه منحرف می کنند. (نمونۀ این گرایش در مصاحبه ها با واکنشهای کلامی نظیر اینکه: اجازه دهید قبل از پاسخ به شما به این موضوع اشاره کنم که...... بسیار رایج و قابل مشاهده است).

-       برخی دیگر از افراد که در جلسات شرکت می کنند آن را بسیار مهم تلقی کرده در حالیکه عده ای دیگر ممکن است آن را تا این اندازه مهم ندانند.

-       افرادی ممکن است در خصوص اینکه هدایت جلسه را کسی برعهده بگیرد حساسیت نداشته باشند در حالیکه برخی در این خصوص حساس بوده و نقش تخریب کنندۀ رئیس جلسه را برعهده می گیرند و یا حالتی ترکیبی از انفعال و تخریب را انتخاب می کنند.

بدیهی است که این دیدگاههای ناخودآگاه می توانند اثرات منفی بر نتایج جلسه بگذارند. لذا اگرچه احتراز از این دیدگاهها به سختی امکان پذیر است اما فهم و درک آنها می تواند در مدیریت جلسات مؤثر باشد.

امید آنکه قبل از رسیدن به قضاوت ناخودآگاه و هیجانی در مورد افراد و موضوعات، بتوانیم بسرعت و بموقع از میلۀ توازن عقلانیت بهره ببریم.

/ 0 نظر / 7 بازدید