برای جلوگیری از تعدیل نیرو چه می توان کرد؟

منبع: HBR سی ام نوامبر 2012

آیا تعدیل نیرو بخشی از طبیعت ادارۀ یک کسب و کار است ؟ یا می توان از آن جلوگیری به عمل آورد؟ مطمئناً تعداد کمی از مدیران هستند که  در مورد اقدامی بغیر از تعدیل نیرو، حرفی برای گفتن دارند. به هر حال برای کاهش احتمال بکارگیری تعدیل نیرو به عنوان آخرین راه حل، می توان به برخی از اقدامات پیشگیرانه دست زد:

پیچیدگی کار را در نظر داشته باشیم: سازمانها با افزودن لایه های غیر ضروری، سمتها و عنوان های شغلی، و شعبات و مکانهای فیزیکی مختلف، علاقمند هستند تا بزرگ بشوند و رشد کنند. در حد ممکن و در هر جا که راه داد، تلاش کنید ساختار سازمانی را ساده نگاهدارید.

محصولات و خدماتی که عمرشان به پایان رسیده است را دفن کنیم : محصولات و خدمات مرده می توانند بسیار هزینه بر باشند و نیازمند زیرساختهائی گران هستند. آندسته از محصولات و خدماتی که دیگر ارزشی ایجاد نمی کنند را با قدرت حذف کنیم.

بر آینده تمرکز کنیم : تمرکز بر درآمدهای زودبازده، سریع، و کوتاه مدت می تواند هزینه بر(و همچنین مستهلک کنندۀ منابع انسانی) باشد زیرا نتایج آن در همین کوتاه مدت بوده و نمی تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند. تنها برای عملیات جاری و شرایط فعلی سرمایه گذاری نکنیم.

بیائید به سرمایه های اصلی یعنی انسانها بیندیشیم

/ 0 نظر / 127 بازدید