25 نکته در مورد برقرار گردن ارتباط به نحوی اثربخش

موضوع فرق می کند، لذا به همین منظور چندین نکته طلائی برای این اوقات را برایتان فهرست کرده ام:

 1. در سلام کردن پیشی بگیرید.
 2. ابتکار صحبت را به دست بگیرید و در مورد نپذیرفتن تان توسط مشتری، هیچ فکری را به سرتان راه ندهید.
 3. در مورد مهمترین اتفاقات زندگی تان به دیگران بگوئید.
 4. به دیگران نشان دهید که شنونده خوبی هستید. منظور آنان را با عبارات و واژه هائی دیگر بیان نمائید.
 5. باید بتوانید در چند جمله کوتاه به دیگران بگوئید که کارتان چیست؟
 6. هنگام ارتباط با مردم از تماس چشمی مناسب با آنان و داشتن لبخند بر لب امتناع نکنید.
 7. با کسانی که به طور منظم آنها را می بینید، احوالپرسی کنید – حتی اگر آنها را هم نمی شناسید.
 8. در پی یافتن اهداف ، علائق ، و تجربیات مشترک با افرادی باشید که به ملاقات آنها نائل می شوید.
 9. بگذارید دیگران هم کارشناسی کنند.
 10. در مورد علائق دیگران نیز همدلی نمائید.
 11. نوعی توازن در دریافت و ارائه اطلاعات برقرار کنید (فقط یکطرفه بمباران و یا تخلیه اخبار و اطلاعات نکنید).
 12. در خصوص احساسات و آراء دیگران سعه صدر داشته باشید.
 13. احساسات و آراء خورد را با دیگران در میان بگذارید.
 14. وقتی منظورتان واقعاً "من" است از واژه "شما" به جای آن استفاده نکنید.
 15. از مردم در مورد آراء و نظراتشان پرسش نمائید.
 16. در ملاقات با افراد همیشه به دنبال نکته های مثبت آنان باشید.
 17. از افراد در مورد آنچه که در صحبتهای قبلی به آنها گفته بودید، پرسش کنید.
 18. موضوع صحبت را پس از آنکه به اندازه کافی در مورد آن صحبت شد، عوض کنید.
 19. از افراد در مورد لباس، آنچه بدان اشتغال دارند و یا آنچه که می گویند، تعریف کنید.
 20. وقتی چیزی را تعریف می کنید، ابتدا نکته اصلی را مطرح کنید، سپس به جزئیات بپردازید.
 21. مواظب زبان تن باز و بسته باشید.
 22. اگر می توانید از کمک به افراد مضایقه نکنید.
 23. حق اشخاص به عنوان یک فرد را محترم بشمارید.
 24. از کارهای تکراری روزمره عدول کنید تا با افراد جدید آشنا شوید.
 25. در صورتی که با عقاید دیگران موافق نیستید، در برابر آنها صبور و متحمل باشید.

تلفن تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 11 بازدید