از رؤیا پردازی در مورد یک شغل ایده آل دست برداریم

اقتباس از مقالۀ  "از رؤیا پردازی در مورد یک شغل ایده آل دست بردارید" به قلم جان لی

بسیاری از افراد در شغل شان پیشرفت نمی کنند صرفاً به این دلیل که همیشه منتظر یک شغل رؤیائی هستند. کمال گرائی در انتخاب شغل یک هدف مداوم و به پایان نرسیدنی است و همیشه می تواند وجود داشته باشد.

ما یاد گرفته ایم که هنگام انتخاب همسر، خانه ، یا دیگر مواردی که بایستی عمرمان را در آنها یا با آنها بگذرانیم، دست از مطلق گرائی و کمال گرائی برداریم و به نوعی نسبیت تن بدهیم مثلا اینکه گل بی عیب فقط خداست، بالاخره هر کسی یک عیب و ایرادی دارد یا ..... بنابراین چرا در مورد شغل مان اینگونه نیندیشیم.

زمانی که به یک شغل رؤیائی و ایده آل فکر می کنیم حاصلش دلبستن به آینده، انتظار، و کمتر اقدام کردن است. اما اگر با دیدگاه "مناسب" و نه الزاماً "ایده آل" به موضوع نگاه کنیم، می توانیم در شغل مناسب راه بهبود و پیشرفت را پیدا کنیم. بایستی شغلی را پیدا کنیم که دست یافتنی بوده و توانمندی های ما برایش ارزشمند باشد.

اجازه ندهیم برندها یا پورتال ها و رسانه های تبلیغاتی ما را مدهوش خود کنند و برای پیدا کردن شغل در آنها انتظار بکشیم. بهتر است اطلاعات دست اول را از کارکنان، مشتریان، و دیگر عواملی که مستقیم با آنها سرو کار دارند بدست آوریم تا واقعیت را بهتر لمس کنیم.

هیچ فضای شغلی کاملاً دلخواه ما وجود ندارد، برای ایجاد چنین فضائی بایستی به کمک دیگر همکاران تلاش کرد و آن را بوجود آورد و حفظ کرد.

موفق باشید

 

/ 0 نظر / 66 بازدید