پنج وظیفۀ مهم یک رئیس خوب

 1- به رشد و ارتقاء تک تک کارکنان بیندیشیم. اگر بر انجام کارها، کسب نتایج، و تکمیل اهداف سازمان خود می اندیشیم، باید بگویم که کالسکۀ رهبری خود جلوتر از اسب ها بسته ایم. بدون داشتن کارکنان توانمند، هیچ اقدامی برای تمرکز بر اهداف به نتیجه نخواهد نشست. کارکنان تنها کارهائی را به ثمر می رسانند که قادر به انجام آن باشند. بنابراین وظیفه ما به عنوان صاحب کسب و کار عبارت است از کمک کردن به تک تک کارکنان تا بتوانند بهتر از عهدۀ انجام کارهایشان بر آیند. افزون بر این ، حتی خود جوش ترین کارکنان هم تنها می تواند بر افزایش مهارتهای همکاران خود تأثیر بگذارد. اما ما به عنوان مدیر مدیون فراهم آوردن شرایط آموزش، مشاوره، و فرصتهائی شایسته برای کارکنان خود هستیم. در چنین روندی که به حرفهای آنها گوش می دهیم و آنها را راهنمائی  می کنیم، وفاداری و تعهد به شرکت ایجاد می شود و ریشه می دواند. بازنگری و مرور بر نتایج و پیگیری کارها (برای کارکنان و نیز شرکت ) از حالت اجبار به نوعی رشد و ارتقاء توانمندی و صلاحیت یا شایستگی فردی تبدیل می گردد. رشد کارکنان، اولین مسئولیت یک رئیس است. بخشی از اوقات خود را به توسعۀ مهارتهای کارکنان اختصاص دهیم تا تحقق اهداف به یک نتیجۀ دراز مدت طبیعی منجر شود.

2- به فوریت به مسائل واکنش نشان دهیم وبرای حل آنها اقدام کنیم. هیچ چیز سریعتر از "سردرگمی"، روحیۀ تیم را از بین نمی برد. منازعات کوچک کاری، مسائل مربوط به اجرای کارها، اختلافات بین واحدها، همگی اثرات منفی بر انگیزه، روحیه، و حتی اخلاق کاری افراد می گذارند. مسائل کوچک هیچگاه بخودی خود از بین نمی روند. آنها همیشه به سرعت به مسائل بزرگتر تبدیل می شوند، لذا زمانی که به مسائل توجهی نشان نمی دهیم، بتدریج از چشم کارکنان می افتیم و وقتی از چشم کارکنان بیفتیم چگونه می خواهیم آنها را رهبری کنیم؟ هرگز خوشخیال نباشیم که یک مسئله بطور معجزه آسائی ناپدید شود یا کسی پیدا شود و آن را حل و فصل کند. با تمامی مسائل حتی کوچکترین آنها بایستی مواجه شویم و آن را سر و سامان دهیم.

3- کارکنان را از مخمصه نجات دهیم. هر تیمی دارای یک عضو ضعیف است که این ضعف به نوعی به چشم می آید مثلاً عیان شدن این ضعف برای همه، طرح شدن آن در یک جلسه، یا فقط پیشرفت کُند. پس از مدتی این عضو ضعیف انگشت نمای همکارانش می شود و توسط شما به عنوان یک حلقۀ ضعیف از زنجیر به حساب می آید. زمانی که این اتفاق افتاد، دیگر برای عضو ضعیف غیر ممکن است که به تنهائی موفق به بهبود اوضاع بشود. سنگینی عدم باور مناسب همکاران از وی نیز چند برابر بر این ناتوانی می افزاید. اما مرتفع کردن این سنگینی برای ما به عنوان مدیر، کار چندان غامضی نیست قبل از آنکه عضو ضعیف تیم را حذف یا جابجا کنیم، بهتر است بیشترین تلاش را صرف بازسازی و بهبود او کنیم. کار را می توان با تشریح شرایط برای وی شروع کنیم، اما باید به یاد داشته باشیم تا این کار را به شیوه ای مثبت و سازنده و نه منفی و مخرب انجام دهیم. مثلاً بگوئیم : "خانم یا آقای ... می دانم که در این مدت با مسائلی روبه رو بوده ای همچنین می دانم که تمام سعی و تلاشت را  انجام می دهی تا بر این مسائل غلبه کنی، اما بیا باهم راهی پیدا کنیم تا جایگاه صحیحی که به آن نیاز داری را تشخیص دهیم".
باید موجب اعتماد به نفس و افزایش خودباوری او بشویم و گام های مورد نیاز برای رسیدن به آن جایگاه را به او نشان دهیم و مهمتر از همه در طول مسیر با او همراه باشیم. در چنین شرایطی احتیاجی نیست تا از استانداردهای خود کوتاه بیائیم. فقط باید شرایط و فضای مشاوره، توانمندسازی و تربیت را فراهم آوریم. تردید نکنیم که این روش ممکن است همیشه جواب ندهد، بنابراین تلاش در این مسیر می تواند خود به پاداشی برای کسب مهارت جهت حل مسائل در نظر گرفته شود.


4- در خدمت شرکت باشیم نه اینکه شرکت را به خدمت خودمان در آوریم. اگر می خواهیم راجع به این موضوع صادقانه اظهار نظر کنیم بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم: آیا ما خود را وقف اهداف شرکت کرده یا اینکه شرکت وسیله ای برای اهداف شخصی ما است؟ از مطرح کردن مستقیم خود بپرهیزیم زیرا توانمندی و جایگاه رهبری ما بایستی در دلها جا بگیرد و دلهای افراد از به رخ کشیدن های مستقیم فراری است. اگر واضح است که کاری نتیجه و حاصل تلاش ما بوده است، بیان مستقیم و تکرار آن احمقانه به نظر می آید.
مدیری را می شناسم که عطش عجیبی دارد نام و امضاء خود را پائین تمامی نامه ها و ایمیل های شرکت – بی توجه به واحدها و مدیریتهای مختلف –  عنوان کند. برخی دیگر هستند که عملاً حتی وجود دیگر افراد شرکت را هم انکار می کنند و چنین می نمایند که گوئی همه کارها را فقط خودشان انجام می دهند. واقعیت این است که وقتی موفقیتی نصیب پرسنل ما می شود این موفقیت مربوط به شرکت و به رهبر آن شرکت است. باید توجه داشته باشیم وقتی یکی ازپرسنل یا گروهی از کارکنان، پروژه ای را با توفیق به نتیجه می رسانند و به یک سوپر استار تبدیل می شوند باید به آنها تبریک گفته شود و از آنها تقدیر شود نه از ما به عنوان مدیر. اکنون در نظر بگیریم مدیری که خودش را با پرسنل خود در رقابت می بیند !!؟؟ همیشه باید به گونه ای عمل کنیم که گوئی پرسنل ما از ما مهمتر هستند و البته همه خواهند فهمید که چقدر  ما واقعاً مهم هستیم.


5- خاکی باشیم . به عنوان یک مالک کسب و کار به جائی رسیده ایم که بسیاری از کارکنان امیدوار هستند روزی به آنجا برسند. برخی آنچه را انجام داده ایم ستایش می کنند، بسیاری بخاطر سخت کوشی و موفقیت هائی که بدست آورده ایم، به ما احترام می گذارند. بنابراین برخی از کارکنان علاقمند هستند تا اوقاتی را با ما بگذرانند. وقتی این شرایط پیش می آید ممکن است به شکلی ناخوشایند (اگر چه با بهانه های ظاهراً مؤدبانه و شیک) از آن امتناع
کنیم و یا  آن لحظه را بخاطر اهمیتی که دارد مورد توجه خاص قرار بدهیم : موقعیتی برای ستایش، ایجاد انگیزه، اعتمادزائی، یا امید آفرینی برای کسی که در زندگی به آن نیاز دارد. انسان هر چقدر بزرگتر شود، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت ، و مسئولیت بیشتری برای این اثرگذاری برعهده اش گذارده می شود.

تلفن تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 10 بازدید