از منتقدین خود بخواهید که به تیم شما بپیوندند

منبع: هاروارد بیزنس ری ویو  - سوم اکتبر 2012

تیم ها مبتنی بر تنش هائی که حاصل نقطه نظرات متضاد است به پیش می روند. برای اینکه این ایده های متفاوت را در گروه خود سامان دهیم بهتر است کار را با شناسائی بزرگترین منتقد آغاز کنیم. این ممکن است  شامل افرادی بشود که معتقد هستند کل پروژه هدر دادن زمان و پول است تا کسانی که با دیدگاههای ملایمتر خواستار تغییر رویه های شما در کار هستند.

با افرادی که سرسختانه انتقاد دارند، جلسات غیر رسمی تشکیل بدهید و خوب گوش کنید. اجازه دهید دقیقاً آنچه که فکر می کنند را برایتان بگویند (حرف دهان آنها نگذارید). موضع دفاعی نگیرید. آنگاه (این قسمت سخت کار است) از این افراد بخواهید به تیم شما بپیوندند. در بدترین سناریوها آنها خواهند گفت نه، اما به احتمال زیاد شما در مورد راههای دیگر حل مسئله تان، اطلاع کسب خواهید کرد. اما در بهترین سناریوها، لااقل یکی از آنها برای پیوستن به شما موافقت خواهد کرد و در نتیجه شما یک منتقد سرسخت را به یکی از نیروهای خود تبدیل کرده و توازن را برای مدیریت تنازع در تیم و افزایش سرعت نوآوری و ارائۀ راههای جدید، برقرار کرده اید.

موفق باشید

/ 0 نظر / 7 بازدید