سه روش شیطانی برای متقاعد کردن دیگران


منبع : LifeHacker  

روشها و تکنیکهای بسیاری برای اقناع و متقاعد کردن دیگران وجود دارد اما در اینجا به سه روش پیش پا افتاده و البته شیطانی برای گرفتن بله از دیگران اشاره می کنیم.

  1. ترساندن یا تکنیک ترس و رهائی: دانشمندان روانشناس یکی از روشهای ناخوشایند قانع کردن دیگران را تکنیک ترس و رهائی نامگذاری کرده اند. در این روش بر احساسات شکار تمرکز می شود و استرس و نگرانی زیادی به وی تحمیل می شود و ناگهان تمامی این فشارها قطع می شود. پس از این آسایش ناگهانی فرد خلع سلاح شده و کمتر قادر به تصمیم گیری منطقی و عقلانی خواهد بود و درنتیجه بسیار آمادۀ پاسخ مثبت به درخواستهای گوناگون می شود.
  2. ایچاد احساس گناه برای جبران : یکی از استراتژی هائی که بازایاب های بی اعتناء به اصول اخلاقی بسیار بکار می گیرند ایجاد احساس جبران در مشتری است. کتاب The Dynamics of Persuation (دینامیزم اقناع) موضوع را اینچنین توضیح می دهد:  استراتژی بین شخصی اقناع که در آن شخص الف کاری برای شخص ب می کند و درعوض شرایطی روانی برای جبران کردن شخص ب ایجاد می کند به نحوی که شخص ب برای جبران ، احساس فشار روانی می کند. البته کمک به دیگران یکی از مواهب جوامع بشری است اما افرادی که این کار را با هدفی شیطانی انجام می دهند به دنبال کسب توافق طرف مقابل در موضوعی مشخص می باشند.
  3. ابتدا تقاضائی کوچک سپس ... در این تکنیک کسی از شکار می خواهد تا درخواستی پیش پا افتاده را برایش انجام دهد و پس از متقاعد کردن وی برای انجام کاری کوچک در پی تقاضا از وی برای کار اصلی خواهد بود.

دانستن این روشهای شیطانی اقناع دیگران می تواند به ما کمک کند تا در دام چنین تکنیکهائی نیفتیم. مواظب باشیم عادلانه و مطابق با اصول انسانی مذاکرات خود را به نتیجه برسانیم.

موفق باشید

تلفن تماس: 09121269382

/ 1 نظر / 1133 بازدید
نسرین

بسیار خوب!