سه نکته برای انگیزش کارکنان

برگرفته شده از مقالۀ (سه نکته ای که بر انگیزش کارکنان تأثیر گذار است) توسط رزا بت مسکانتر

رهبران با ذکاوت می توانند شرایط و جوّ خسته کننده را به شرایطی مهیج و پر جنب و جوش تبدیل کنند. این کار با تحریک کارکنان برای تقویت تصورات و ذهنیت شان امکان پذیر است. برای این منظور می توان از سه نکتۀ ملکه کردن مهارتها، عضویت، و معنا و مفهوم دار کردن فعالیتها بهره جست البته پاداش و پول نکتۀ چهارمی است که از این سه نکته فاصلۀ قابل توجهی دارد:

  • ملکه کردن مهارتها. به افراد کمک کنید تا در انجام کارهایشان خبره شوند. حتی در شرایطی که کارها کاملاً روتین و تکراری است هم می توان از آنها خواست تا با حل مسائل نه چندان روتین و تکراری، کارها را سریعتر، دقیقتر، و بهتر انجام دهند.
  • عضویت. گروه را با تشویق انگیزه های فردی و تشویق افراد برای پیشنهاد و بکاربستن ابتکارات فردی، هرچه بیشتر منسجم و فعال نگاه دارید. فرصتهائی را فراهم آورید تا افراد در گوشه و کنار سازمان با هم آشنا شده و بیشتر به فعالیت یکدیگر پی ببرند.
  • معنی دار کردن کارها. اینکه بفهمیم خرده فعالیت ما چه تأثیری بر روند کلی کار می گذارد و تا چه اندازه این خرده فعالیتها اهمیت دارد، کاری است که می تواند حتی یکنواخت ترین و ساده ترین کارها را هیجان انگیز کند. بیانیۀ مأموریت و تعریف اینکه کالا و خدمات و فعالیت کاری ما چگونه می تواند بر بهبود اوضاع در منطقه، شهر، استان، کشور، و جهان تأثیر بگذارد، می تواند بر اولویتها، فعالیت و تصمیم گیری کارکنان اثرگذار باشد.

شاد و پرتوان باشید

09121269382

/ 0 نظر / 22 بازدید