هوش هیجانی مان را مدام کنترل کنیم

خلاصه ای از مقالۀ "نشانه های کمبود هوش هیجانی" توسط موریل واینان ویلکینز

هوش هیجانی را می توان طی یک دورۀ زمانی تقویت کرد بشرطی که به این کار متعهد و پایبند باشیم. البته افرادی که بیشتر از همه به این فرآیند احتیاج دارند غالباً بر این باورند که کار از کار گذشته و خیلی دیر شده است. اینجا برخی نشانه هائی که لازم است روی آن کارکنیم، فهرست شده اند:

 

  • ناشکیبائی و یأس در هنگامی که فکر می کنیم دیگران حرفمان را بسرعت متوجه نمی شوند.

  • تعجب و حیرت در زمانی که دیگران به اظهارات یا شوخی های ما حساسیت نشان می دهند و ما فکر می کنیم که آنها دارند  زیاده روی می کنند.

  • فکر می کنیم که در محل کار بیش از حد دوستمان دارند.

  • خیلی زود نظر می دهیم و بدون توجه به جوانب و پی آمدها از آن کوتاه نمی آییم.

  • فکر می کنیم دیگران از تیم کاری ما زیاد ایراد می گیرند.

  • احساس آزردگی هنگامی که دیگران از ما انتظار دارند آنها را درک کنیم.

توجه داشته باشیم ضریب کافی هوش هیجانی ، ضامن برقراری ارتباط درست با دیگران (همکاران و کارکنان ) است

/ 0 نظر / 72 بازدید