برای برندتان حامی بسازید

منبع : HBR نهم سپتامبر 2013
غالب افراد مهمی که محصول شما را خریداری می کنند جزء تیم بازاریابی شما به حساب  نمی آیند بلکه صرفاً مشتری شما محسوب می شوند.  در اینجا به نکاتی اشاره می شود تا این مشتریان (وفادار) به حامیان برند مبدل گردند:

  • اجازه دهید با مجموعه شما تعامل داشته باشند - مشتریان را به همتایان شان وصل کنید- مردم دوست دارند با دیگر افرادی که در موقعیت خودشان هستند راجع به موضوع مشترک شان گغتگو و تبادل نظر داشته باشند. کسب و کار شما می تواند از روشهای مختلف این شرایط را برای آنان فراهم آورد مثلا رویدادهای زنده و گردهمائی ها یا تله کنفرانس، فوروم ها و دیگر شبکه های ارتباطی. مشتریان بالقوه در خصوص اطلاعاتی که این افراد در اختیار یکدیگر قرار می دهند بسیار حساس هستند و این می تواند ابزار بسیار قابل اعتمادی از منظر آنان برای تحقیق و بررسی کسب و کار و محصولات شما باشد.
  • رسانه ای کردن رضایت مشتریان : در مورد رضایت مشتریان بخاطر استفاده از محصولات و ارتباط با کسب و کارما ن(از زبان خود آنها) تا آنجا که می توانیم در رسانه های کسب وکارمان اگر نه بیشتر از آنچه در مورد خودمان تبلیغ می کنیم، بگوئیم و بنویسیم و در معرض دید دیگران قرار دهیم.
  • ایجاد فرصتی برای حمایت از ما : در شرایطی که لازم است کسی در حمایت از ما چیزی بگوید، از مسئول روابط عمومی کسب و کارمان بخواهیم تا برای آنها فرصتی فراهم آورد تا این ارتباط را در حمایت از ما با دیگران برقرار کنند.
تلفن تماس: 09121269382
/ 0 نظر / 131 بازدید