فعالیتهای روزانه را در ساعات مناسب آن انجام دهیم

اقتباس از : چه زمانی را برای کارهای مهم اختصاص دهیم توسط ران فریدمن

بیشتر افراد زمانی بهره وری بیشتری دارند که کارهای مختلف را در ساعات مناسب انجام دهند. این یعنی اگر  انواع کارها را طی فعالیت روزانه  برای زمانهای مناسب آن کارها برنامه ریزی کنیم و به اجراء در آوریم به بازده بیشتری می رسیم و بدینترتیب اثربخشی را به حد اکثر ارتقاء می دهیم.

بیشتر آدمها بین ساعات 9 تا 11 صبح از بالاترین کارآئی برخوردارند اما مثلاً ساعت 3 بعد از ظهر افت کارآئی دارند (البته بغیر از شب کارها). اکنون نگاهی به فعالیت روز گذشته و روزهای قبل بیندازید. کدام ساعات  از بالاترین انرژی برخوردار بودید؟ وقتی این ساعات اوج پتانسیل خود را پیدا کردید آنوقت نسبت به این ساعات حساس باشید و اجازه ندهید تا این ساعات صرف کارهای کم اهمیت شود. از این ساعات برای بالاترین اولویت های کاری بهره ببرید و تصمیم گیریهای مهم را در این ساعات انجام دهید. انجام فعالیتهای پیچیده که نیازمند عزم و اراده و قدرت تحلیل بالائی هستند را به این اوقات اختصاص دهید.

موفق باشید

/ 0 نظر / 101 بازدید