اطلاعات مالی به کارکنان کمک می کند تا بهتر تصمیم گیری کنند

 برگرفته شده از مقالۀ بیل فاش : تجربۀ مشتری را مانیتور کنیم اما شاخص های مالی را فراموش نکنیم

کارکنان صف (فروش)، مسئول شاد نگاهداشتن مشتریان هستند. اما زمانی که افراد بر ارائۀ خدمات عالی به  مشتریان تمرکز می کنند، غالباً فراموش می کنند که هدف از کسب و کار پول در آوردن است. پرسشهائی که در چنین شرایطی ذهن نیروی فروش را به خود مشغول می کند عبارتند از:

آیا باید یک جلسۀ حضوری دیگر برایش برنامه ریزی کنم؟

آیا بایستی از تعرفۀ برخی هزینه های جنبی برای کارش صرفنظر کنم؟

آیا گارانتی منقضی شده اش را نادیده بگیرم؟

اگر می خواهید تیم فروش در مورد این موضوعات تصمیم گیری کند بایستی آنها را از اوضاع شاخص های مالی مهم کسب و کارتان آگاه کنید. می توان یک گزارش هفتگی یا ماهیانه تهیه کرد که بیانگر بازخوردها و نظرات مشتریان، و ارقام مرتبط با فاکتورهای اثرگذار بر بودجه، هزینۀ هر مشتری، و غیره باشد. کارکنان بدینوسیله  پاسخگوئی  و واکنش مناسب به مشتریان در کوتاه مدت را با خلاقیت فردی خود به انجام می رسانند و بطور طبیعی تلاش می کنند تا هزینه ها را به کنترل در آورند. این موضوع همچنین می تواند در دراز مدت بر رفتار کارکنان اثر گذار باشد. در نتیجه اگر در مقطعی به صلاحدید خویش از برخی درآمدهای کوچک صرفنظر کنند در عوض  وفاداری مشتری و تکرار خرید وی و در نتیجه فروش بیشتر را برای شرکت به ارمغان می آورند. 

/ 0 نظر / 61 بازدید