آیا آنکوباتور همان اکسلریتور است؟

آنکوباتور چیست؟

یک آنکوباتور کسب و کار شما را بلحاظ فیزیکی در مرکز ارتباط با دیگر شرکتهائی که تازه شروع کرده اند قرار میدهد. در بسیاری از موارد این شرکتهای جدید ممکن است توسط یک گروه سرمایه گذاری تأسیس شده باشند. کسب و کار شما در چنین مواردی می تواند تا زمانی که لازم بدانید یا زمانی که به اندازۀ کافی توانمند شده باشد تا بتواند جائی دیگر را برای خود اختیار کند، در این مکان بماند. مشاوره در آنکوباتورها نوعاً توسط کارآفرین های مورد تأئید و مدیران ارشد در دیگر شرکتهای تازه راه اندازی شده، ارائه می شود. از لایت بانک و صنایع سندباکس می توان به عنوان نمونه هائی از این دست یاد کرد.

اکسلریتور چیست؟

اکسلریتور ها بسیار شبیه آنکوباتورها هستند اما تفاوتهای مشخصی نیز دارا می باشند. مهلت کسب و کار شما در اکسلریتورها به دوره ای در حدود سه تا چهار ماه محدود می شود و طی اینمدت تمامی تلاشها  بر آماده سازی ، راه اندازی و پرواز از آشیانه متمرکز است. سرمایه گذاری اکسلریتور در کسب و کارها بسیار کم (مثلاً 20000 دلار) است اما زمان حضور در اکسلریتور بایستی در پایان برنامه، شانس بسیار زیادی جهت افزایش سرمایه از جانب شخص سوم را فراهم آورده باشد. مشاوره در این مراکز می تواند از شرکت تحت پوشش اکسلریتور(که بسیاری از آنها مدیران تأئید شده یا سرمایه گذارهائی که بدنبال فرصتهای جدید می باشند) ارائه گردد. از تِک استارز و وای کامبینیتور می توان به عنوان نمونه هائی از این دست یاد کرد.

آیا این برنامه ها مناسب کسب و کار شما هستند؟

اینکه کسب و کارتان را با یک آنکوباتور شروع کنید و یا یک اکسلریتور، بیش از هرچیز بستگی به برداشت شخصی تان از مدل کسب و کارتان دارد که تا چه اندازه و چه زمانی نیازمند حمایت ، ارتقاء مهارتهای مدیریتی ، و بهبود امکانات افزایش سرمایه است. اما اگر طرح تان باندازۀ کافی معتبر باشد و کسب و کارتان با اتکاء به خودتان بخوبی  پیشرفت می کند، احتمالاً نیازی به این استارت آپ ها نخواهید داشت. بااینحال اگر نیازمند کمک به بهینه سازی مدل کسب و کارتان یا مدل کسب در آمدتان یا شاید کسب تجربه و مهارت در کنار دیگر مدیران ارشد و همکاران کارآفرین داشته باشید، آنگاه این نوع از مؤسسات استارت آپ می تواند برای تان مفید و قابل توصیه باشد.

مزیت ها

مزیت های چنین برنامه ای عبارتند از:

  1. آموزه و تجربیات به اشتراک گذارده شده  توسط اعضاء ( برای جلوگیری از به دام افتادن در مخاطرات )

  2. دسترسی به سرمایه،

  3. کسب اعتباری که ناشی از گذراندن این برنامه ها است. (روابط عمومی)

ضررها

مخاطرات ضررهائی که می توان بخاطر حضور در این برنامه ها برشمرد، عبارتند از

  1. بجای تمرکز بر پروژه خودمان ممکن است درگیر بسیاری جلسات، رویدادها و مشاوره ها و سرمایه گذاری ها بشویم.

  2. ممکن است با ده نظر مختلف روبرو شویم و نهایتاً در فضائی مبهم قرار بگیریم. بنابراین ضروری است تا توصیه ها و مشاوره ها را بدرستی فیلتر کنیم.

  3.  گاهی همنشینی با برخی شرکتهائی که در انکوباتورها فسیل شده اند نه تنها مزیت نیست بلکه بسیار مضر هم هست.

نتیجه گیری

رویهمرفته، بنظر می رسد این برنامه ها برای تازه مدیرها خوب باشد و آنها را با تجربیات دیگر مدیران آشنا کند و منحنی رشد ایشان را بهبود بخشد. از طرفی امکان جذب سرمایه از هزاران متقاضی سرمایه گذاری را فراهم می کند. البته در این مؤسسات، رقابت برای رسیدن به جایگاهی که بتوان از این مزایا استفاده کرد نیز بسیار شدید است.

فراموش نکنیم در صورتیکه در هیچکدام از مؤسسات آنکوباتور  یا اکسلریتور پذیرش نشدیم باز هم می توان با داشتن یک مشاور توانا در حوزۀ کسب و کار ، از مخاطرات فعالیت اقتصادی مان بکاهیم و زمینه های افزایش سودآوری را فراهم آوریم، بشرطی که سرمایۀ کافی و آمادگی تغییر به منظور دریافت این خدمت را داشته باشیم.

/ 0 نظر / 295 بازدید