شرح وظائف شغلی را بدرستی تنظیم کنیم

  • بر عوامل موفقیت و نه تجربه، تمرکز کنیم نیازی نیست ریز مهارتهائی که نیرو بایستی داشته باشد را فهرست کنیم. در عوض بطور مختصر بر توانمندی های مهمی که باعث موفقیت افراد در آن شغل می شود، تکیه کنیم. 
  • یک عنوان شغلی واضح و روشن ارائه کنیم -  شیوۀ نامگذاری یک شغل بیانگر فرد مورد نیاز برای آن شغل می باشد. انتخاب عنوان های مبهم و توخالی فقط باعث سخت کردن ارتباط با متقاضی کار می شود و به هدر دادن منابع می انجامد.
  • مواظب سو گیری و پیش داوری های مان باشیم -  توجه داشته باشیم الزامات یک فرد ایده آل در ذهنیت خودمان را  پیش پای متقاضی کار نگذاریم که وی ناتوان از انجام آن باشد. به هر حال ما باید با بهترین نیروهای موجود در بازار کار شروع و ادامه بدهیم و هنر ما به عنوان مدیر عبارت است از جذب بهترین ها در حد امکان و تربیت و ارتقاء وفاداری آنها مبتنی بر توانائی های مدیریتی مان. اگر چه این به مفهوم تحمل و تلاش برای اصلاح تمامی نارسائی هائی است که این همکار جدید در خانواده، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، و ... از آن رنج برده است. توجه داشته باشیم که ما می خواهیم با او به اوج برسیم.

تلفن تماس : 09121269382

/ 1 نظر / 10 بازدید
محبوبه مظاهری

سلام آقای سالاری روزتان خوش به شما تبریک میگم و براتون آرزومی موفقیت می کنم مثل همیشه موفق باشید