6 گام در تحلیل سود / هزینه

 

 

1.     بایستی ازوضعیت هزینه های جاری اطلاع داشته باشیم : این بخاطر اندازه گیری مزیت نسبی یک سرمایه گذاری در برابر صرفنظر کردن از آن می باشد.

2.     هزینه ها را شناسائی و تعیین کنیم : مثلاً هزینه های اولیه مانند خرید تجهیزات و همچنین هزینه های سالهای آتی نظیر تعمیرات.

3.     منفعت ها و سودها را شناسائی و تعیین کنیم : بایستی تمامی منابع درآمدی حاصل از این سرمایه گذاری را مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.

4.     موارد قابل صرفه جوئی در هزینه ها را تعیین کنیم: با انجام این سرمایه گذاری، قادر به توقف کدام یک از هزینه ها خواهیم بود و جلوی کدامیک از هزینه ها را می توانیم بگیریم.

5.     ایجاد یک جدول زمانبندی برای هزینه ها و درآمدهای مورد انتظار: باید طی یک جدول زمانبندی نشان دهیم که چه موقع متحمل چه مقدار هزینه می شویم و یا درآمد کسب می کنیم.

6.     ارزیابی منفعت ها و هزینه های غیر کمّی : بایستی یک ارزیابی از منفعت های غیر ملموس نظیر تقویت جایگاه شرکت مان در برابر عوامل پخش و توزیع یا تأمین کنندگان، و نیزهزینه های نامشهود مانند ایجاد تردیدها و ابهامات غیر ضروری، داشته باشیم.

 

تلفن تماس:09121269382

/ 3 نظر / 22 بازدید

این تلفن تماس هم بخشی از متن ترجمه شده است؟

RASHID ABBASI

با سلام ممنون بخاطر مطالبتون امید وارم بازاریابی در ایران هم پیشرفت کند از زحمات شبانه روزی وبی دریق شما همچنین کتاب های نوشته شده توسط شما تشکر می کنم امیدوارم به پیشرفت بازاریابی کمک کنید یا علی

علیرضا

سود نه درآمد اشتباه ترجمه کردین