مزایا و محدودیتهای داشتن یک قرارداد کتبی با کارکنان

مدیریت منابع انسانی در مشاغل کوچک 

آیا می دانید قرارداد کتبی استخدام چه مزایا و یا احیانا" محدودیتهائی را ایجاد می نماید؟ درواقع هیچ قاعده و رویه معینی برای اینکه به شما توصیه شود تا در شرایط خاصی اقدام به عقد قرارداد کتبی با پرسنل نمائید وجود ندارد. اما آنچه بدون شک قابل توصیه می باشد این است که قراردادهای کارمندی برای همه و در کلیه شرایط تجویز نمی گردد. بنابراین بایستی به دقت وضعیت را مورد بررسی قرار داد و به صورت اقتضائی و متناسب با شرایط نسبت به این کار اقدام نمود و مزایا و نیز محدودیتهای حاصل از آن  را مورد توجه قرار داد.یک قرارداد کتبی کارمندی، سندی است که به امضاء شما و نیز کارمند تان رسیده باشد و مبین شرایط حاکم بر روابط فی ما بین باشد. به علاوه این سند بایستی به صراحت آنچه را که کارمند برای شما به انجام می رساند ( وظائف شغلی) و نیز آنچه شما برای کارمند محقق می سازید ( حقوق و دستمزد) را تعریف کرده باشد. البته یک قرارداد کارمندی میتواند در صورت صلاحدید شما، حاوی موضوعات بیشتری نظیر آنچه در زیر می آید نیز باشد:

·         مدت همکاری (یکسال، دو سال، یا نامحدود).

·         شرح وظائف و مسئولیتهای پرسنل.

·         مزایای شغلی ( بیمه ، مرخصی استحقاقی،مرخصی استعلاجی، و غیره).

·         شرایط فسخ قرارداد.

·         حفظ و نگاهداری اسرار تجاری و فهرست مشتریان.

·    مالکیت حقوقی شما بر حاصل عملکرد کارمند (مثلا" اگر بر ای شما بر روی کتابی کار می کند و یا طرحی را فراهم می آورد).

·         روش و راه حلی در صورت بروز اختلاف. 

مزایا و فوائد استفاده از قرار داد مکتوب کارمندی 

قرارداد مکتوب کارمندی در شرایطی که بخواهید ترک خدمت کارمند را به کنترل بیشتری در آورید بسیار مفید خواهد بود به عنوان مثال اگر کارمند مورد نظر از مدیران یا عوامل اجرائی بلند پایه و یا از نیروهای مهم  در ساختار سازمانی شما باشند (مثلا" منشی دفتر تان که ستون فقرات دفتر شما به حساب می آید)، آنگاه یک قرار داد کتبی می تواند از دست دادن ناگهانی این نیرو را تا اندازه زیادی محدود نماید.این مطلب می تواند همکاری کارکنان را به دوره مشخصی مثل یک سال و یا بیشتر محدود نماید، و یا می تواند کارمند را ملزم نماید که اتمام همکاری خود را کتبا" از قبل (مثلا" سه ماه به جای دو هفته  زودتر) اعلام نماید تا کارفرما بتواند فرصت کافی برای جایگزینی نیروی مناسب  داشته باشد. قرارداد مکتوب کارمندی در شرایطی که کارمند در معرض  اطلاعات حساس و محرمانه شرکت و سازمان شما باشد نیز مفید است. می توان بندهائی در قرارداد گنجانید که افشاء و استفاده شخصی از این اطلاعات را غیر مجاز اعلام نماید. بدینترتیب چنین قراردادی می تواند احتمال استفاده از این اطلاعات توسط پرسنلی که شما را ترک می نمایند ، مصون ، محفوظ و یا لااقل محدود کند.گاهی اوقات می توانید از یک قرارداد کارمندی به عنوان روشی برای جذب افراد بسیار ماهر و همکار کردن  آنان در عوض رقابت با خودتان، استفاده کرده و بدینترتیب از طریق ارائه امنیت و مزایای شغلی در قالب یک قرارداد، معامله را شیرین نمائید. نهایتا" اینکه استفاده از یک قرار داد کارمندی می تواند ابزارهای کنترل بیشتری را بر کارکنان فراهم آورد . به عنوان مثل چنانچه استانداردهائی را برای فعالیتهای اجرائی کارکنان تعریف کرده باشید در این صورت می توانیددر صورت عدم تطابق عملکرد پرسنل با این استانداردهای تعریف شده به این همکاری در زمان مقتضی و زودتر از موعد پایان دهید.

 معایب و محدودیتهای داشتن یک قرارداد کتبی با کارکنان

 قرارداد کتبی کارمندی یک جاده یکطرفه نیست و همیشه به نفع کارفرما نخواهد بود. قرارداد هر دو طرف را متعهد به شرایط مورد توافق ، می نماید. چنانچه بعدها متوجه شوید که شرایط قرارداد مطابق با خواست شما نبوده و بخواهید از شر آن خلاص شوید، شاید به سهولت امکان پذیر نباشد. قرارداد کارمندی توان شما را در تغییر شرایطی که بدان متعهد گردیده اید در صورتیکه نیازهای کسب و کار تغییر پیدا کند، محدود می نماید. بنابراین در چنین وضعیتی چنانچه بخواهید شرایط قرارداد را تغییر دهید بایستی به یک مذاکره جدید روی آورید.این بدان معنی است که کارمند دارای قرارداد  و کارمند فاقد قرارداد با شما ، کاملا" با یکدیگر متفاوت می باشند. در واقع شاید در مورد کارمند فاقد قرارداد بتوانید یکطرفه تصمیم گیری نمائید و موضوعات حقوق، مزایا، مرخصی و ... را فیصله دهید اما در مورد پرسنل دارای قرارداد برای تغییر هر یک از موارد مذکور بایستی به یک توافق جدید دسترسی پیدا کنید.به طور مثال یک قرارداد دو ساله شما و نیز کارمند را متعهد به اجرای مفاد آن می نماید. لذا پس از شش ماه چنانچه متوجه شوید نیازی به وی ندارید نمی توانید به همین سادگی  به همکاری با وی خاتمه دهید زیرا چنین رفتاری تخلف از قرارداد می باشد.به همین ترتیب چنانچه تامین مزایای پزشکی از جمله بندهای قرارداد باشد، نمی توانید در هیچ شرایطی و به هیچ بهانه ای از انجام آن سر باز بزنید.توافق بر سر این موضوعات نیازمند مذاکرات و توافقات دو جانبه می باشد و این امر غیر ممکن نیست اگرچه پیچیده و بسیار وقت گیر و انرژی بر است.یکی دیگر از محدودیتهای ایجاد شده ناشی از یک قرارداد مکتوب کارمندی، مقید شدن به رعایت حداقل های تعیین شده قانونی می باشد. از این موضوع با واژگان حقوقی تحت عنوان "حسن نیت و رفتار عادلانه و جوانمردانه" یاد آوری می شود و عدول از آن می تواند به داعیه های قانونی منجر گردد.با این تفاسیر توصیه می گردد وجاحت فضای کار به نحوی طراحی و معماری گردد که تداوم و یا عدم تداوم همکاری به راحتی برای طرفین قابل فهم بوده و نیازی به استفاده از اهرمهائی دیگر نباشد.  

تلفن تماس : ۰۹۱۲۱۲۶۹۳۸۲

/ 0 نظر / 14 بازدید