وقتی در مورد ارتقاء شغلی صحبت می کنیم بر موضوع مهارت متمرکز شویم

برگرفته شده از مقاله ای توسط : نیک گیدوانی

گفتگو در مورد ارتقاء شغلی ممکن است برای شما و مدیرتان گفتگوی آسانی نباشد. اولین انگارۀ ذهنی می تواند این مطلب باشد که آیا این فرد برای پست مورد نظر مناسب است یا خیر؟ اما بهتر است بر مهارتهای وی متمرکز شویم. لذا بایستی از خودمان بپرسیم این شخص برای انجام کاری که قرار است به او محول شود چه توانمندیهائی باید داشته باشد. بطور مثال ممکن است از او بخواهیم که مهارتهایش را در اکسل یا ارائۀ مطلب بهبود دهد.

این نوع پیام ساده ترازآن است که کلّی گوئی کرده وبگوئیم نمیدانم آیا برای این شغل مناسب خواهید بود یا خیر؟ بدیهی است که با تقسیم و خرد کردن نقش و فعالیت افراد می توان شرایط احراز برای آن پست و یا پست های بالاتر را کمّی و ملموس و قابل  دسترس کرد.افزون بر این، درخواست یادگیری یک مهارت جدید بسیار ساده تر از مقاومت ابهام آمیز در برابر درخواست ارتقاء شغلی کارکنان می باشد.

/ 0 نظر / 213 بازدید