از خود بپرسیم چرا باید بسرعت تصمیم بگیریم

برگرفته شده از مقاله ای توسط: جسی ساسترین

تصمیم گیری سریع موجب می گردد تا نتوانیم چشم انداز وسیعتری را مورد توجه قرار دهیم. برعکس اگر زمان زیادی را برای تصمیم گیری اختصاص دهیم هم ممکن است برخی از فرصت ها را از دست بدهیم. بنابراین چگونه باید به یک توازن برسیم؟

سعی کنیم با یک احساس اورژانس و فوریت، زمان کافی برای واکنش به موضوع را برای خود تعریف کنیم. به این بیندیشیم که اگر بسرعت تصمیم گیری کنیم در چه دامی گرفتار می شویم. شاید مجبور شویم یک قرار ملاقات مهم را به بعد موکول کنیم. شاید در حال رسیدگی به چند کار مختلف بصورت همزمان باشیم و توجه کافی به مسائل  موجود نکنیم. شاید هم داریم به کارهائی تن میدهیم که باید مانع از اجرای  آن بشویم. دام هائی از این قبیل موجب می شود تا منفعل بمانیم که در نتیجه زمان را از دست میدهیم. اگر بتوانیم دام هائی از این دست را تشخیص بدهیم، آنگاه می توانیم عادتهای دفاعی که موجب می گردد منفعل شویم و از انجام تصمیم گیری در شرایط اضطراری بازبمانیم را کنار بگذاریم. آنگاه با شرایط و اوقاتی مواجه می شویم که طی آن بهترین تصمیمات منطقی را اتخاذ خواهیم کرد.

 تلفن تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 71 بازدید