در طی مذاکرات مرتکب این اشتباهات رایج نشویم

منبع: هاروارد بیزنس 31 جولای

حتی بهترین مذاکره کنندگان هم ممکن است مرتکب اشتباه بشوند. سعی کنیم تمام تمهیدات هوشمندانه ای که برای مذاکره اندیشیده ایم را با ارتکاب به این اشتباهات، بی اثر و بلااستفاده نکنیم:

  • شنوندۀ خوبی باشیم. ساعتها وقت گذاردن و طراحی مباحث و موضوعاتی که برای مذاکره تهیه کرده ایم ناخداگاه ما را به سمتی سوق می دهد که به هر شکل ممکن این نکات را در مذاکره بکاربگیریم و مورد استفاده قرار دهیم. اما وقتی وارد جلسه می شویم بایستی به همان اندازه بر شنیدن و پرسیدن متمرکز باشیم که بر ارائۀ مطالب خود تأکید داریم (نه بیشتر و نه کمتر).
  • برای حفظ و بهبود روابط با طرف مقابل، مواضع خود را قربانی نکنیم. معامله با طرف مقابل یک موضوع کاملاً مستقل است و هر گونه موضوعی که به اعتماد و اطمینان و ارتقاء روابط فیمابین مربوط شود بایستی قبل از ورود به مذاکره بر سر مسائل ریزتر حاصل گردد.
  • تمرکز بر مواضع و نه علائق. بسیار ساده است که خواسته های دو طرف را معین کنیم و سپس بسرعت در مورد جزئیات به توافق برسیم اما هر دو طرف مذاکره نیازمند درک محرکهائی هستند که مواضع طرفین را شکل داده است چرا که در غیر اینصورت قادر به استحصال یک نتیجۀ برد- برد نخواهیم بود.

برقراری ارتباط درست رمز موفق زندگی کردن است

/ 0 نظر / 53 بازدید