چهار ویژگی که هر تیم باید داشته باشد

منبع: کتاب HBR Guide to Managing Up and Across

بی توجه به اینکه تیم شما بزرگ، کوچک، و یا اینکه هدف متفاوتی داشته باشد، برای موفقیت نیازمند به چهار ویژگی است. شما به عنوان رهبر بایستی کمک کنید تا افرادتان این ویژگی ها را با تلاش و مداومت، ایجاد و حفظ کنند:

  • یک هدف مشترک که منفعت همه را تأمین کند : بیشتر گروهها به فرمان و دستور تمکین می کنند. اما برای موفقیت لازم است تا گروه به این هدف برسد و آن را تعریف و تعیین کند.
  • کارهای اجرائی مشخص: کارهای قابل اندازه گیری برای افراد تعریف کنید تا خودشان و دیگران بتوانند تشخیص بدهند آیا کار انجام شده است یا خیر. افزون بر این نوعی احساس فوریت در انجام کارها را نیز در گروه بوجود آورید. انجام کارهای مشترک نیازمند تمرکز افراد بر تلاشی است که بایستی به انجام برسانند و نه تفاوت عنوان و موقعیت.
  • تعهد به شیوۀ انجام کار:  در ابتدای کار توافق کنید که چه کسی چه کاری را انجام دهد و شما چگونه کارها را ارزیابی می کنید و برای آن ارزش قائل می شوید و یا حتی در صورت امکان تصمیم ها را تغییر می دهید.
  • روی همدیگر حساب کردن: اعتماد و تعهد را نمی توان به زور ایجاد کرد. با مشارکت در رسیدن به هدف مشخص و کارهای معین، اعضای تیم شما برای اعتماد به یکدیگر و نه تنها به رهبر(شما) آماده می شوند.

موفق باشید

/ 1 نظر / 95 بازدید
اشکذری مشهد

اقای ساالاری اگرشما رانمی شناختم ودرسفری همراه شمانبودم وازتسلط بالای شما به انگلیسی تخصصی مدیریت بازاریابی وفروش وارتباط بامنابع غنی انها اطلاعی نداشتم روا نبود نظری بدم ولی چرا به سایت قهری برخورد میکنید و مطالب رو با تاخیر درج میکنید