دو پرسش نا متعارف از متقاضی کار در هنگام مصاحبه

برگرفته شده از :

“How to Separate the Winners from the Spinners,” by Chris Smith and Chris Stephenson.

ارزیابی مهارتها و تناسب شخصیتی کارکنان بالقوه یا همان متقاضیان کار، با توجه به زمان کوتاه مصاحبه، امری چالش برانگیز است. اما می توان راههائی را امتحان کرد تا مصاحبه شوندگان را بسرعت از منطقۀ آسایش خویش خارج کرد و آنها را تشویق کرد تا هر چه سریعتر لایه های پنهان و عمیق توانائی های خویش (یا بالعکس) را ظاهر نمایند.


در اینجا به دو پرسش از مصاحبه شونده در هنگام مصاحبۀ استخدام اشاره می شود که می تواند به این موضوع کمک کند:

  •  تا پنج سال آینده دوست دارید به چه مشاغلی وارد نشوید؟ پرسیدن به این شیوه موجب می گردد تا متقاضی خود به بسیاری از موضوعات بیندیشد و در مورد تطابق خود با سمت سازمانی و محیط کار جدید، موضوعات بسیاری را طرح کند.
  • بیشترین سوء برداشت دیگران از شما چیست؟ بهترین متقاضیان کار با داشتن بالاترین خودآگاهی در پاسخ به این پرسش هیچ تردیدی به خود راه نمیدهند. آنها بخوبی می دانند که برداشت از دیگران یک واقعیت است و شاید در اینخصوص نکات قابل توجه و خوبی برای ارائه ویژگی های ارتباطی خویش با دیگران داشته باشند.

تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 103 بازدید