آیا می توانید ایدۀ اصلی استارتاپ تان را (با واژه هائی ساده و روان) توضیح دهید؟

برگرفته شده از مقالۀ : "متخصصان فنی ضروری است که مهارتهای داستان سرائی را بیاموزند" توسط  "کارن مازورکویچ"

غالب رهبران استارتاپ ها و کسب و کارهای تکنولوژیک از بیان ساده و روان اهداف نوآوری خویش ناتوان هستند. آنها برای توضیح ایدۀ اصلی کارشان بیش از اندازه برنکات فنی و توضیحات پیچیده تکیه می کنند و بدینترتیب فرصت بزرگی را ازدست می دهند.

بدیهی است وقتی کار برجسته ای انجام میدهیم، دوست داریم که در مورد آن با همه گفتگو کنیم و آنها را از کم و کیف آن مطلع کنیم. بنابراین بهتر است وقتی تصمیم گرفتم یک وبسایت راه اندازی کنیم یا یک بروشور تبلیغاتی تهیه کنیم و یا یک گفتگوی مطبوعاتی در مورد کسب و کارمان برگزار کنیم، تعدادی نکات را مورد توجه قرار دهیم:

1.     از زبان ساده و قابل فهم برای همگان استفاده کنیم. استفاده از واژگان پیچیده و مبهم صرفا موجب سردرگمی مخاطب می شود. زبان صریح و روشن موجب جلب مخاطبان بیشتر می شود.

2.     از بیان مطالب و ایده ها ی متعدد بصورت یکجا بپرهیزیم. همیشه کار را ساده کنیم و هر دفعه به توضیح تنها یک مطلب و ایده اکتفا کنیم.

3.     توجه داشته باشیم که از بیان داستان گونه بهره ببریم و به همین منظور از افرادی که ذوق و قریحۀ تعریف ماجرا و داستان را دارند، استفاده کنیم. در جستجوی نویسندگانی باشیم که توان جذب خوانندگان را دارا می باشند. داستان سرائی در مورد موضوعات پیچیده، کار ساده ای نیست اما اگر میخواهیم که کار شرکت مان و فایده ای که برای مردم دارد را بدرستی بشناسانیم، این روش می تواند کمک بسیار بزرگی باشد.


/ 0 نظر / 246 بازدید