سه روش برای گرفتن بهترین خروجی از یک تیم کاری

منبع :HBR  ، پانزدهم آگوست 2011

برعکس باور رایج ، کار تیمی همیشه بهترین روش برای انجام کارها نیست. مسائلی از قبیل هماهنگی، رقابت، و انگیزش می تواند حتی تیمهائی با بهترین طراحی و ترکیب و نیز با ارنج کارشناسانه را تحت تأثیر قرار دهد.
در اینجا سه روش برای ارتقاء شانس موفقیت در تیم تان ارائه می گردد:


  • یک نفر را برای مخالفت با طرح ها و تصمیم ها انتخاب کنید.

تفکر گروهی محصول خطرناک کار تیمی است. از کسی بخواهید که نقش مخالف را ایفا کند تا از چالش لازم و چکش کاری ضروری ایده ها و تصمیم ها مطمئن شوید.


  • از تعداد اعضاء زیاد بپرهیزید.

تیم ها بایستی تا حد ممکن کوچک باشند- هیچگاه یک تیم بیش از 9 نفر را تشکیل ندهید.


  • اعضاء تیم را در حد ممکن ثابت نگاهدارید.

از جابجا کردن و تعویض افراد تیم در حد ممکن بپرهیزید. هنگان انتخاب افراد تیم بیشترین تلاش را بکار گیرید تا از وقوع چنین اجباری مصون بمانید. تیم های ثابت عموماً کارآئی و راندمان بهتری از تیم هائی دارند که گاه و بیگاه دچار تغییر ساختار و اعضاء می شوند.

تلفن تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 198 بازدید