ده درس زندگی از آلبرت انشتین (مدیران کسب و کارها بخوانند)

درس اول ذهنی کنجکاو داشته باشیم : من دارای هیچ استعداد خارق العاده ای نیستم تنها مشتاقانه کنجکاو هستم. از کنجکاوی دست برندارید زیرا هرچیز برای بودن دلیلی دارد. یک ذهن پرسشگر داشته باشید.

درس دوم ارزش پیگیر بودن غیر قابل اندازه گیری است: من آدم خیلی با هوشی نیستم فقط زمان بیشتری را با مسائل میگذرانم و از مسائل نمی گریزم بلکه از آنها استقبال می کنم. پیگیر بودن بسیار قیمتی و ارزشمند است و قابل فروختن نیست.

درس سوم در هر موقعیت زمانی به یک موضوع متمرکز شویم: کسی که در یک زمان دو کار یا بیشتر را انجام می دهد نمی تواند به هر کدام از این کارها توجهی که شایسته آن است را داشته باشد. در هر زمان بر یک کار متمرکز شوید زیرا تنها با تمرکز بر یک کار است که می توان آن کار به بهترین وجه انجام داد.

درس چهارم به تصور کردن و تصویر سازی ذهنی بها دهیم: همه چیز با خیالپردازی و تصویر سازی ذهنی آغاز می شود. این فعالیت پیش درآمد تمامی آنچیزهائی است که در زندگی کسب می کنیم. تصویر سازی ذهنی از دانش مهمتر است و قیمت آن مجانی و رایگان است. با خیالپردازی و تصویر سازی ذهنی است که معلوم می شود قدر و قیمت و شایستگی و توانائی های هر کس چه مقدار است.

درس پنجم اشتباه غیر قابل اجتناب است: کسی که مرتکب اشتباه نشده است در واقع هیچگاه برای کاری جدید تلاش نکرده است. در اکثر موارد، اشتباهات پله های اولیۀ اکتشافات جدید بوده اند. اشتباهات بخشی از زندگی هستند مهم این است که آنها را تکرار نکنیم.

درس ششم- دیدن آینده (نه آینده نگری)تلاشی بیهوده است: هیچگاه در مورد آینده نگران نیستم. آینده بزودی سرو کله اش پیدا می شود. آینده نتیجۀ کارهائی است که امروز انجام می دهیم. دیدن آینده تلاشی است که انسان ذاتاً برای رفع نگرانی بر آن متمرکز می شود و آینده نگری فعالیتی است که به تلاش در حال منجر می شود. مواظب باشیم بخاطر آینده، حال را از دست ندهیم.

درس هفتم ایجاد ارزش بهتر از موفقیت است: به ایجاد ارزش بیندیشید تا کسب موفقیت. موفقیت هدفی است که برای کسب آن تلاش می کنیم و ایجاد ارزش برای انسانها ماندگار و فراموش نشدنی است.

درس هشتم- تغییر به نتیجه ای دیگر منجر می گردد: مفهوم بلاهت در این است که کاری را دوباره و چندباره انجام دهیم و انتظار نتیجه ای متفاوت داشته باشیم. حال آنکه نتیجۀ متفاوت حاصل انجام کارها به گونه ای متفاوت است.

درس نهم اطلاعات، دانش نیست: تنها منبع دانش، تجربه است.

درس دهم از ظاهر بپرهیزیم و مبانی را بیاموزیم: بایستی قاعدۀ بازی(زندگی کردن) را بیاموزیم تا بتوانیم بازیگر خوبی باشیم.

شاد و تأثیرگذار باشید

/ 1 نظر / 156 بازدید
مجتبی مومنی

واقعا مطلب تاثیرپذیری بود باتشکر ازشما[لبخند]