آیا میتوان از این راه پول در آورد؟

(( ویژه مشاغل متوسط و کوچک))                                                                                                                                                                                          منبع : www.nolo.com

آیا میتوان از این راه پول در آورد؟

قبل از آنکه وقت خود را صرف طراحی برای فعالیت کسب و کار جدیدبنمایئد بهتر است یک تحلیل از نقطه سر به سر کار را تهیه کنید.

چگونه میتوان پیش بینی کرد که یک ایده اقتصادی سودآور خواهد بود؟ صادقانه ترین پاسخ آنستکه بگوئیم چنین کاری  امکان پذیر نیست.اما این بی پاسخی نبایستی شما را از تلاش برای تحلیل ساده و بی سروصدای مالی آن ایده اقتصادی باز بدارد.آماده کردن آنچه که به عنوان " تحلیل نقطه سر به سر" یا "پیش بینی نقطه سر به سر" مصطلح است بعلاوه چند کار کوچک دیگر میتواندموفق یا نا موفقیت آمیز بودن ایده اقتصادی تان را روشن نماید.

تحلیل نقطه سر به سر چه فایده ای دارد؟

تحلیل نقطه سر به سر به شما میگوید که این طرح چه مقدار پول لازم دارد تا به نقطه ای برسدکه در آنجا هزینه ها را پوشش داده و در آستانه سود دهی قرار بگیرد.

اگر بتوانید به نقطه سر به سر برسید و یا آن را پشت سر بگذارید، یعنی اگربتوانید در آمدی بیشتر از مایه کار که برای پوشش هزینه هایتان لازم داریدرا فراهم آورید، آنگاه طرح اقتصادی شما شانس خوبی برای سود آوری خواهد داشت.بسیاری از پیمانکاران با تجربه از تحلیل نقطه سر به سر بعنوان ابزار اولیه نمایش و ضعیت پروژه های اقتصادی جدید، استفاده مینمایند.آنان اوقات خود را صرف طراحی یک برنامه مبسوط کسب و کار نمی کنند مگر آنکه پیش بینی نقطه سر به سر نشانگر سر ریز در آمد در مقایسه با مایه کار و هزینه های مرتبط باشد.

خبر خوش اینکه  تحلیل سر به سر خود ذاتا" و الزاما" بخشی از هر طرح اقتصادی میباشد. بنابراین چنانچه هم اکنون مشغول تهیه یک تحلیل نقطه سر به سر میباشید، این بدان معنی است که کار بر روی طرح اقتصادی تان را آغاز کرده اید.

چگونه میتوان یک " تحلیل نقطه سر به سر"  را آماده کرد؟

برای تهیه یک تحلیل نقطه سر به سر بایستی راجع  به هزینه ها و درآمدهایتان درکی نزدیک به واقعیت داشته باشید. به همین منظور بایستی تحقیقی جدی شامل بررسی بازار جهت تعیین حجم فروش محصول یا خدماتتان و نیز تخمینی از هزینه هایتان را ارائه دهید.

کتاب ها و برنامه های نرم افزاری طراحی کسسب و کار میتوانند در تخمین منطقی در آمدها و هزینه ها ،کمک موثری بنمایند.

شما باید تخمین ها و محاسبات زیر را انجام دهید:

  • هزینه های ثابت : هزینه های ثابت اصولا" ماه به ماه تفاوت چندانی نداشته و معمولا" شامل اجاره، بیمه، هزینه های جاری و ... میباشد. بهتر است چیزی حدود 10% به این هزینه ها هنگام تعیین نقطه سر به سر اضافه نمائید تا جبران هزینه های غیر قابل پیش بینی را بنماید.
  • درآمد : این مبلغ نشان دهنده کل در آمد حاصل از فروش شما طی یک دوره مثلا" یک ماه و یا یک سال است.برای تهیه یک تحلیل معتبراز نقطه سر به سر بایستی پیش بینی های خود را بر اساس آنچه که واقعا" تصور میکنیداتفاق می افتد و نه آنچه که دوست دارید اتفاق بیفتد پایه گذاری نمائید.
  • متوسط سود ناخالص از هر فروش: متوسط سود ناخالص ، مبلغی است که پس از کسر مایه کار(نرخ خرید محصول یا خدمات باقی میماند.مثلا" اگر علی جنسی را بطور متوسط000/10 ریال بخرد و بطور متوسط000/15 ریال بفروشد، متوسط سود ناخالص وی 000/5 ریال میباشد.
  • درصد متوسط سود ناخالص:چنین در صدی نشان دهنده این است که چند ریال  از هر یک تومان در آمد، سود ناخالص محسوب میشود.برای محاسبه در صد متوسط سود ناخالص، بایستی رقم متوسط سود ناخالص را بر متوسط قیمت فروش تقسیم نمائیم. به عنوان مثال اگر متوسط سود ناخالص علی برابر 000/5 ریال و متوسط قیمت فروش وی برابر 000/15 ریال باشد، آنگاه در صد سود ناخالص وی( 000/5 تقسیم بر 000/15 ) یعنی 33/0 میشود.
  • محاسبه نقطه سر به سر : اکنون که محاسبات فوق را انجام دادید، تعیین نقطه سر به سر بسیار ساده و آسان خواهد بود. با تقسیم هزینه های ثابت سالانه و یا ماهیانه (تخمینی) بر در صد سود ناخالص به رقمی میرسید که همان در آمد مورد نیاز تا رسیدن به نقطه سر به سر است. مثلا " اگر هزینه های ثابت علی در هر ماه 000/000/4 ریال، و در صد سود ناخالص وی طبق تخمین فوق برابر 33/0  باشد، آنگاه نقطه سر به سر علی برای در آمد ماهیانه برابر ( 000/000/4 تقسیم بر 33/0 ) یعنی حدود 200/121/12 ریال خواهد بود. ضمنا" توجه داشته باشید که این رقم شامل هیچگونه سودی برای علی نمیباشد و صرفا" هزینه های یادشده وی ( در قسمت هزینه های ثابت) را پوشش میدهد.

اگر به نقطه سر به سرنرسیدید

چنانچه نقطه سر به سر فعالیت اقتصادی شمابالاتر از درآمدهای مورد انتظارتان بود آنگاه بایستی در مورد تغییر برخی از شاخص های طرح خود تجدید نظر نمائید. به عنوان مثال میتوان راجع به موارد زیر فکر کرد:

·       به دنبال منابع تامین کننده ارزانتری باشید.

·       کار را خودتان انجام دهید تا هزینه های پرداخت حقوق تعدیل گردد.

·       با تغییر محل کار نسبت به کم کردن اجاره بها اقدام نمائید.

·       محصول یا خدمات خود را ( در صورت امکان) با قیمت بالاتری عرضه نمائید.

اگر هنوز علیرغم  این تغییرات هم، رسیدن به نقطه سر به سر امری محال به نظر میرسد بهتر است این ایده اقتصادی را به دور بریزید و پول و وقت خود یا دیگران را هدر ندهید.

تحلیل های مالی بیشتر

اگر پیش بینی نقطه سر به سر در طرح شما بیانگر درآمدی بیشتر از آنچه که نیاز دارید میباشد به عبارت دیگر هزینه ها پوشش داده میشودو مبالغی هم باقی میماند،آنگاه بایستی احساس موفقیت نمائید. اما هنوز بایستی حساب کنید که این کار واقعا" چقدر سود آور است و آیا کفاف شیوه زندگی ودیگر مخارج  گوناگون شما را میدهد یا نه؟ خلاصه اینکه پیش بینی نقطه سر به سر ابزاری قوی برای چشم انداز هر فعالیت اقتصادی میباشد اما اگر خواستید واقعا" سرمایه گذاری نمائید و کار را شروع کنید آنگاه به بررسی های تکمیلی بیشتری نیاز خواهید داشت.

مواردی که در زیر می آید از جمله این بررسی های تکمیلی است و برای ترسیم تصویری واضح تر ار فعالیت اقتصادی شما مفید میباشد:

  • پیش بینی سود و زیان

این یک برنامه مقایسه ای ماهیانه است که متوجه سود خالص کار میباشد.

  • برنامه گردش نقدینگی

در این طرح در می یابید که برای انجام کار در هر ماه واقعا" به چه مقدار نقدینگی نیاز دارید.

  • تخمین هزینه ها در مرحله شروع

در این قسمت کل هزینه ها تا زمان سود دهی طرح و ایده اقتصادی محاسبه میشود.

پایان

 

/ 1 نظر / 44 بازدید