مدل کسب و کار برای قرن بیست و یکم

 ضمیر بازار است که یکی از معتبرترین مدارس عالی کسب و کار در دنیا اقدام به چاپ و انتشار کتابی می کند که مبلّغ بکارگیری لذت، محبت، هم افزائی ، اعتبار اجتماعی و ... در مدیریت یک کسب و کاراست. این گونه نهادهای آکادمیک غالباً به حمایت از این مفاهیم و ارزشها شناخته نشده اند.

واژگان شرکتهای دلبند (Firms of Endearment (FOE استعاره ای است  در مورد شرکتهائی که از سبک مدیریتی  سهامدار محور Stakeholer Relationship Management (SRM  پیروی می کنند. مدل کسب و کار SRM به جایگاه سهامداران در برابر مشتریان، کارکنان، تأمین کنندگان، جامعه، و حتی خود سهامداران، وجهۀ قانونی و مشروعیت می بخشد. مدل کسب و کار FOE نشان می دهد چگونه شرکتهائی که عزیز مشتریان شان می شوند بهتر از شرکتهای SRM برای سهامداران شان ثروت آفرینی می کنند.

آر. ادوارد فریمن، رئیس مرکز اخلاق عملی دانشکدۀ کسب و کار داردن در دانشگاه ویرجینیا، در کتاب معروف خود تحت عنوان مدیریت استراتژیک : رویکرد سهامداری (1984)، به این مدل کسب و کار می پردازد. از آن به بعد تمامی سهامداران در هر طبقه بندی به شرکتها فشار می آورند تا توجه بیشتری به نیازهای آنها داشته باشند. این موضوع به بحث هدف از ایجاد یک شرکت بیشتر دامن زده است: آیا هدف تأمین هر چه بیشتر ثروت سهامداران است و یا ارائۀ خدمات به تمامی ذینفعان و جامعه؟

در این کتاب به شواهدی غیر قابل انکار اشاره می شود که حاکی از به پایان رسیدن دوران هدفگذاری شرکتها بر منفعت صرفاً سهامداران است و در عوض اشاره به ظهور عصری دارد که  کسب و کارها برای توفیق ناچار از  تأمین منافع تمامی ذینفعان (سهامداران، کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، و جامعه) خواهند بود . به عنوان مثال خط هوائی ساوث وست بدینترتیب طی  35 سال  متمادی سودآور بوده است و هیچ شرکت هوائی دیگری چنین رکوردی را ثبت نکرده است. در پایان سال  2005 معاملات بازار سوث وست از تمامی هشت شرکت هوائی ادغام شده بیشتر بود.

ساوث وست به عنوان یک شرکت نمونۀ FOE توانست دوران رکود اقتصادی را با کمترین اثرات منفی پشت سر بگذارد. این شرکت همانند دیگر شرکتهائی که مدل کسب و کار FOE را  پیشه کرده اند، بسرعت با تحولات شدید محیطی پس از دوران رکود توانست تطابق پیدا کند و کمترین تأثیرات را بر گروههای ذینفعان برجای گذارد. مثلاً این شرکت تنها خط هوائی بود که پس از واقعۀ یازدهم سپتامبر تعدیل نیرو نکرد.

مدافعین مدل کسب و کار SRM ممکن است نگرانی مدل کسب و کار FOE در مورد سهامداران را  در دنیای واقعی و در دراز مدت، موقتی قلمداد کنند. اما دنیای واقعی جائی است که شرکتهای FOE سکنی گزیده اند. یک دنیای واقعی جدید در حال ظهور است که در آن مدیران اجرائی شرکتهای FOE به اندازۀ مدیران SRM بر جنگ داروینی برای بقا و برتری کسب و کارها متمرکز هستند.

شرکتهای دلبند از سر واژه های ، SPICE  به معنی چاشنی به منظور نشاندادن 5 ذینفع مقدماتی هر کسب و کار استفاده می کند:

Society = جامعه = اجتماع محلی و یا فرا محلی و دولت و دیگر مؤسسات اجتماعی بخصوص نهادها و سازمانهای غیر دولتی

Partners = شرکاء = شرکاء بالا دستی نظیر تأمین کنندگان و شرکاء افقی نظیر شرکتها و مؤسساتی که فعالیتهای برونسپاری شده را بر عهده دارند و شرکاء پائین دستی نظیر شبکۀ توزیع و خرده فروشان

Investors = سرمایه گذاران = افراد و مؤسسات سهامدار و سرمایه گذار

Customers = مشتریان = افراد و سازمانهای گذشته، فعلی، و آینده خریدار

Employees = کارکنان = افراد و خانوادهای آنها که در گذشته ، حال ، و آینده همکار بوده ، هستند و یا خواهند بود.

 

 

 

/ 0 نظر / 93 بازدید