نتایج تحقیقات 2011 انجمن بازاریابی حسی

·       توصیه محصول از طریق اشخاص مؤثرتراست تا از طریق رسانه های اجتماعی.

·        کمپین های حسی با هدف افزایش فروش می تواند  الگوی رفتار خرید را طی یک  بازه زمانی تغییر دهد. یک اندازه گیری اثربخش از تمامی تأثیرات ROI شامل برندهای اصلی و برندهای فرعی بایستی در چنین شرایطی بکارگرفته شود.

·       زمانی که تجربه برند را با یک محصول اتصال ذهنی می دهید و تداعی ایجاد می کنید، بایستی اطمینان حاصل کنید که این محصول مناسب بوده و قادر به تحریک احساسات مشتریان هدف می باشد البته طرفداران برند آمادگی بیشتری  برای درگیر شدن در این تجربه و ایجاد اثرگذاری بیشتر در کمپین، خواهند داشت.

·        همانطور که تخفیف برای جوانترها می تواند تاکتیک قدرتمندی باشد، مشتریان مسن تر که تجربه بیشتری از برند دارند می خواهند در مورد میراث ارزشی برند بدانند. با زبان آنها سخن بگوئید.

·       در کمپین حسی، برای ایجاد ROI بیشتر بایستی تاکتیکهائی بکار برد تا شرکت کنندگان انگیزه و دلیل برای مراجعه دوباره به کمپین را داشته باشند. شاید این کار را بتوان با دادن آفرهای مخصوص، یادآوری های الکترونیکی، کوپن های خرید و غیره به منظور ایجاد انگیزه و ارائه ارزش بیشتر، تحقق بخشید.

·        برندها بایستی با مصرف کنندگان مبتنی بر ارزش اصلی خود، اتصال ذهنی برقرار کنند. شرکتهای بازاریابی حسی می توانند بر به زندگی در آوردن فایده های ارزشی برندها سرمایه گذاری کنند تا ROI بیشتری به نسبت  استراتژی کاهش قیمت، ایجاد کنند.

·       "سطح مناسب" تعامل برای تجربه برند را مورد توجه قرار دهید. یک تجربه  برند که افراد را کاملاً درگیر می کند، بایستی در مدتی کوتاه بتواند تأثیر گذاری داشته باشد. "هزینه هر تماس" و مخاطره اثرات منفی را در صورتیکه کار طولانی باشد، کاهش دهید.

·        توجه به تأثیرات مواردی که براحتی قابل اندازه گیری نیستند(تغییر نگرش یا رفتار) ، و بکارگیری شبکه گسترده تری برای تبلیغات دهان به دهان جهت اثربخشی هزینه کمپین، بایستی به عنوان یک عنصر مهم در آمیزه بازاریابی حسی، در نظر گرفته شود.

·        استانداردسازی ابزارهای اندازه گیری، بسیار مهم است تا بتوان دستاوردهای حاصل از کمپین را بدرستی درک کرد. بایستی اثرات ناشی از "هزینه هر مخاطب تجربه زنده برند" را به منظور ایجاد تعادل در کل کمپین، بتوان کمّی و به مبلغ تبدیل کرد.

·        برنامه های تعامل با شرکت کنندگان در تجربه زنده برند از طریق برخط (وب و سایتهای رسانه های اجتماعی)، پس از پایان یک کمپین حسی به منظور افزایش تأثیرات آن بایستی مورد توجه قرار بگیرد. این موضوع برای دستاوردهای دراز مدت برند، بخصوص در صنعت خرده فروشی، بسیار اساسی است.

·        شرکتهای بازاریابی بایستی بر ایجاد یک بصیرت مبتنی بر واقعیت از اثربخش بودن بازاریابی حسی برای کارفرما تلاش کنند زیرا این تلاش بر منافع صنفی آنها و نیز ایجاد ارزش بیشتر برای کارفرما تأثیر می گذارد.

تلفن تماس: 09121269382

/ 1 نظر / 11 بازدید
زنبور کندو

خوب بود به ما هم سری بزنید خوشحال میشیم :‌hornet18.persianblog.ir