چگونه اعتماد افراد گروه مان را جلب و حفظ نمائیم

اقتباس از : راههای به اثبات رسیده برای جلب و حفظ اعتماد کارکنان

                 توسط کارولین اوهارا

وقتی کارکنان به مدیرشان اعتماد داشته باشند، بر اهداف کاری متمرکزتر و برای چالشهای پیش رو آماده تر خواهند بود. به همین علت است که تقویت و ارتقاء سطح قابل اعتماد بودن مدیران نکته ای مهم می نماید. در اینجا به برخی سرفصل ها برای جلب و حفظ اعتماد کارکنان اشاره می شود:

  • با آنها ارتباط برقرار کنیم. برای شناختن افراد تیم تلاش کرده و وقت بگذاریم همچنین شرایطی فراهم آوریم که آنها نیز نسبت به مدیران شان شناخت پیدا کنند و با جزئیات روحی و طرز فکر آنها در مورد موضوعات کاری و غیر کاری آشنا بشوند.
  • تشویق کردن به جای دستور دادن. اهداف را تعیین کنیم و تا حد ممکن خودمختاری بدهیم اما انتظارات و شاخص های اندازه گیری عملکرد کارکنان را بطور واضح و صریح بیان و بکار بگیریم.
  • انتقاد کنیم اما ارزش و اعتبار قائل شویم. باید نشان داد که همه در راستای اهداف مشترک تعیین شده (و نه دستور کار شخصی رئیس) فعالیت می کنند. بهتر است اهداف کاری را در یک فرآیند تعاملی بین مدیران و کارکنان  تعیین و تعریف کنیم و به افراد در راستای رسیدن به اهداف جایگاه و اعتبار بدهیم. 
  • توانمندی و صلاحیت خود را به نمایش بگذاریم. اگر در این کار مهارت نداریم می توان اعتماد کارکنان به خودمان را فراموش کرده و مهارتهای مان را در این کار بهبود و توسعه بدهیم. از اینکه بپرسیم و دانسته های مرتبط خودمان را افزایش بدهیم هیچ واهمه ای نداشته و مصرانه بر یادگیری و کسب صلاحیت فنی در این کار تلاش کنیم.

اعتماد ساختنی است

/ 0 نظر / 172 بازدید